Μεταπτυχιακό:Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2009

Θέσεις για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο: "Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου", προσφέρει το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Θετικών και συναφών Επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους νόμους Ν. 2083/92 και Ν. 2327/95. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, σε περίπτωση όμως εισαγωγής τους υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα που θα ορίσει η ΓΣΕΣ.

Το πρόγραμμα λειτουργεί για πέμπτη συνεχή χρονιά και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα γνωστικά αντικείμενα:1. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων,2. Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων,3. Διατροφή του Ανθρώπου,4. Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος και Προϊόντων Γάλακτος,5. Μηχανική Τροφίμων - Εφαρμογές Η/Υ στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων και6. Βιοτεχνολογία Τροφίμων.

Περισσότερα

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP