Αποτελέσματα Προκήρυξης 1Ε/2008

Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Ε/2008 (ΦΕΚ 295/26.06.2008, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση τριών (3) εκ των τεσσάρων (4) συνολικά θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας), οι οποίες προκηρύχθηκαν ανά μία (1) στα εξής γνωστικά αντικείμενα: α) «Γεωπονία - Γενετική Βελτίωση των Εσπεριδοειδών ή άλλων Φυτών» [κωδικός θέσης: 40001], β) «Γεωπονία - Βιοτεχνολογία των Εσπεριδοειδών ή άλλων Φυτών» [κωδικός θέσης: 40002] και γ) «Γεωπονία - Φυτοπαθολογία-Ιολογία των Εσπεριδοειδών ή άλλων Φυτών» [κωδικός θέσης:40004].

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την Παρασκευή 08.05.2009 έως και την πάροδο της Δευτέρας 18.05.2009.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την επί της ουσίας κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα της φωτογραφικής προκήρυξης ΕΔΩ.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP