Θέσεις εργασίας στην GMCERT- ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας«GMCERT- ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» με κωδικό EL-10-BIO ζητά 3 συνεργάτες από την περιοχές Κρήτης, Πελοποννήσου και Αιτωλοακαρνανίας για τη θέση του τομεάρχη- ελεγκτή.

Περιγραφή θέσης:

Διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με ανάθεση καθηκόντων από Τμήμα Ελέγχων
Εξολοκλήρου υπευθυνότητα για όλες τις φάσεις του ελέγχου
Συντονισμός της διαδικασίας ελέγχου στον ελεγχόμενο.
Παρουσίαση στον ελεγχόμενο των συμπερασμάτων ελέγχου
Υποβολή των εκθέσεων ελέγχου στο Τμήμα Ελέγχων του GMCert.
Επιβολή Διορθωτικών Μέτρων σε περίπτωση εύρεσης παρεκκλίσεων και έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών μέτρων που παρουσιάζει ο πελάτης μετά από ανάθεση από το Τμ. Ελέγχων.
Παρακολούθηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης του GMCert.
Διαχείριση πελατολογίου περιοχής-τομέα

Απαραίτητα προσόντα:
Τίτλος σπουδών από γεωτεχνική ή περιβαλλοντική σχολή ανώτατης ή ανώτερης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Επαγγελματική εμπειρία σε Συστήματα Ποιότητας και Ελέγχους στο εν λόγω πεδίο
Κατοχή Ι.Χ.
Ικανότητα χρήσης Η/Υ
Ικανότητα επικοινωνίας
Οργανωτικότητα και μεθοδικότητα εργασίας
Ικανότητα γρήγορης εκμάθησης
Επιθυμία για συνεχή βελτίωση στο πεδίο της ειδίκευσής του
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:hr@gmcert.gr
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 2310-699850

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP