Διημερίδα:Αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων και Αγροτική Ανάπτυξη στο νομό Ευβοίας

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και η Αναπτυξιακή Ευβοίας διοργανώνουν επιστημονική διημερίδα την Πέμπτη 14 και την Παρασκευή 15 Μαΐου, στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, στη Χαλκίδα, με θέμα «Αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων και Αγροτική Ανάπτυξη στο νομό Ευβοίας». Τα θέματα θα αναπτύξουν καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το πρόγραμμα της διημερίδας είναι το εξής:

Πέμπτη 14 Μαίου

10:00 - 10:30 π.μ. Χαιρετισμοί
10:30 - 11:45 π.μ.: Κ. Κοσμάς, Καθηγητής Γ.Π.Α., Τομέας Εδαφολογίας με θέμα «Αειφορική διαχείριση εδαφών στο Νομό Ευβοίας»
11:45 - 12:30 π.μ.: Γ. Μιγκίρος, Καθηγητής Γ.Π.Α., Δ/ντής Εργαστηρίου Ορυκτολογίας και Γεωλογίας και επιστημονικοί συνεργάτες του Εργαστηρίου με θέμα «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Έργα στο Νομό Εύβοιας»
Συζήτηση με δημάρχους και λοιπούς τοπικούς φορείς.

Παρασκευή 15 Μαίου

10:00 - 10:40 π.μ.: Ευθ. Δρόσος, Δ/ντης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων με θέμα «Δραστηριότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Εύβοια με έμφαση στα επιφανειακά και υπόγεια νερά»
10:40 - 11:20 π.μ.: Ανδρέας Καπλανίδης, Γεωλόγος, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τομέας Εγγείων βελτιώσεων με θέμα «Φράγματα και λιμνοδεξαμενές στην Εύβοια»
11:20 - 12:00 π.μ.: Ν. Μανέτας, Προϊστάμενος Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματ. Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης Υπ.Αγροτ .Ανάπτ. και Τροφίμων με θέμα «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 'Αλέξανδρος Μπαλτατζής'. Προγράμματα ΟΠΑΑΧ και LEADER: Προϋποθέσεις και δυνατότητες για την τοπική ανάπτυξη»
12:15 Συζήτηση - παρεμβάσεις

πηγή:servitoros.gr

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP