Δελτίο τύπου από το ΥΠΑΑΤ για τις προσλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

Όλη η αλήθεια για τους ανεύθυνους ισχυρισμούς περί «ρουσφετολογικών προσλήψεων» στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Τα πραγματικά γεγονότα απέναντι στην άθλια συνεχιζόμενη επίθεση του ΠΑΣΟΚ για δήθεν «κομματικές προσλήψεις» στο Υπουργείο Δικαιοσύνης επί υπουργίας κ. Σωτήρη Χατζηγάκη

Δήλωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη


Σχετικά με τους ανεύθυνους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς που είδαν το φως της δημοσιότητας για τη σύναψη από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συμβάσεων μίσθωσης έργου με 987 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης δήλωσε τα εξής:
«Επειδή διάβασα ορισμένα δημοσιεύματα και υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες γι’ αυτές τις προσλήψεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, κατ’ αρχήν θέλω να πω σε ορισμένους οι οποίοι εργολαβικά έχουν αναλάβει να είναι οι τιμητές του Δημόσιου βίου, ότι δεν δεχόμαστε μαθήματα. Και το λέω μετά λόγου γνώσεως, διότι πράγματι αυτές οι προσλήψεις που γίνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει να γίνουν άμεσα, εδώ και τώρα, αν θέλουμε τους επόμενους μήνες να πάρουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες.

Πρόκειται για μια διαδικασία απόλυτα νόμιμη, απόλυτα ηθική, απόλυτα σύμφωνη με το Δίκαιο, τους κανόνες και την πρακτική η οποία έχει εφαρμοστεί όλα αυτά τα χρόνια και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν –ιδίως σ’ εκείνους που επί 20 χρόνια είχαν καταλύσει το Κράτος και το Δημόσιο, κάνοντας ρουσφετολογικά απ’ όλες τις πλευρές, από παράθυρα και πόρτες, παράνομες προσλήψεις– να μας παριστάνουν σήμερα τους κήνσορες και τους τιμητές.
Είναι νόμιμες οι προσλήψεις, είναι προσλήψεις που γίνονται εξ ανάγκης και πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να μην αποστερηθούν οι αγρότες μας τις επιδοτήσεις τις οποίες πρέπει να δώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τις επόμενες ημέρες. Γι’ αυτό λοιπόν προχωρήσαμε και κάνουμε αυτές τις προσλήψεις».

Συνεπώς είναι ψευδής ο ισχυρισμός ότι για τις προσλήψεις αυτές, οι οποίες είναι προσλήψεις Συμβάσεως Έργου, απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Τούτο θα ήταν αναγκαίο μόνον στις περιπτώσεις συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου, όπως πράγματι έπραξε ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος 2008.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ως ο αρμόδιος Οργανισμός για την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους, διενεργεί κάθε χρόνο, προσλήψεις εποχιακών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94.
Κατά το έτος 2007 ανέθεσε ελέγχους σε 348 ελεγκτές με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως 4 μήνες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97 και κατόπιν της σχετικής εγκριτικής απόφασης για 800 άτομα.
Κατά το 2008 ο ΟΠΕΚΕΠΕ προσέλαβε 1.417 εποχιακούς υπαλλήλους, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, όταν ο Οργανισμός είχε να ανταποκριθεί στο 70% των επιτόπιων ελέγχων.
Το 2009 ο Οργανισμός ζήτησε να προσλάβει 1.270 εποχιακούς υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων και 75 τακτικούς υπαλλήλους προκειμένου να ανταποκριθεί στο 100% των επιτόπιων ελέγχων (αφού ανέλαβε επιπλέον το 30% των ελέγχων που έκανε η Τοπική Αυτοδιοίκηση).
Λόγω του ότι το έτος 2009 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής του Συστήματος Ψηφιοποίησης Αγροτεμαχίων και δεδομένου ότι για φέτος, πέρα από τα στοιχεία της Αγροτικής εκμετάλλευσης προστέθηκε η ψηφιακή σχεδίαση και επεξεργασία 6.500.000 αγροτεμαχίων και 1.400.000 ενοτήτων (που πρέπει να υλοποιηθούν εντός περιορισμένων και απολύτως καθορισμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προθεσμιών), προέκυψε η αναγκαιότητα ΑΜΕΣΗΣ σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας μέχρι 12 μηνών των 987 ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 και το χρονοδιάγραμμα ελέγχων από την Ε.Ε.
Η σύναψη των συμβάσεων πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί από 3 έως 12 Ιουνίου κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται για έλεγχο προκειμένου μεταξύ άλλων, να διαπιστώσει κατά πόσον οι δεσμεύσεις που έχουν δοθεί εκ μέρους της Ελλάδας στην επίτροπό Γεωργίας Marian Boël, υλοποιούνται. Είναι γνωστό ότι σε περίπτωση μη υλοποίησης των προβλεπομένων δεσμεύσεων θα επιβληθούν σε βάρος της χώρας μας οδυνηρές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις.

Οι προσλήψεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
Παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς δόθηκαν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ για κομματικές προσλήψεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης επί υπουργίας του κ. Χατζηγάκη, συνεχίζεται η λασπολογική και συκοφαντική επίθεση, κατά τη γνωστή τακτική των γνωστών δημαγωγών του κινήματος. Σκάνδαλο δεν είναι όσα «καταγγέλλουν», αλλά η ίδια η πολιτική τους αναξιοπιστία.
Για μια ακόμα φορά, η αλήθεια των γεγονότων έχει ως εξής:
Α) Σχετικά με τη δημιουργία γραφείων Κεντρικής και Βορείου Ελλάδας (στα Τρίκαλα και στη Θεσσαλονίκη) της εταιρείας ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1) Η δημιουργία των γραφείων Κεντρικής Ελλάδος και Βορείου Ελλάδος ήρθε ως αναγκαστικό αποτέλεσμα της συνεχούς επέκτασης των δραστηριοτήτων της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ η οποία ασχολείται με την ανέγερση και τον εξωραϊσμό όλων των δικαστικών μεγάρων και όλων των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας.
Με το νόμο 3659/2008 άρθρο 64, εξεβρέθησαν οι αναγκαίοι πόροι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την χρηματοδότηση ενός μεγαλόπνοου προγράμματος επισκευής και ανέγερσης νέων Δικαστικών Μεγάρων και Καταστημάτων Κράτησης στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, χωρίς περαιτέρω δημοσιονομική επιβάρυνση, αλλά μέσω μιας εύλογης αναπροσαρμογής τελών, ενσήμων, παραβόλων κλπ. που έχουν θεσμοθετηθεί για την λειτουργία της Δικαιοσύνης.
Τούτο ανάγκασε την ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ να αναπτύξει ένα μεγάλο πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα, ασύγκριτα πολλαπλάσιο σε έργα σε σχέση με το παρελθόν.
Οι νέες αυτές ανάγκες επέβαλλαν αφενός μεν την ενίσχυση της στελέχωσης του Γραφείου της Θεσσαλονίκης και αφετέρου τη δημιουργία του Γραφείου Έργων Κεντρικής Ελλάδας. Τα Γραφεία Κεντρικής και Βορείου Ελλάδας έχουν την συνολική εποπτεία σε 26 νομούς της χώρας.
Η δημιουργία των Γραφείων Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας προέκυψε από την ανάγκη αποκέντρωσης μιας υπηρεσίας, καθώς και από την απαίτηση να παρακολουθηθούν στενά και επιτοπίως (και όχι με πολυδάπανες μετακινήσεις και διαμονές εκτός έδρας στελεχών και υπαλλήλων από την Αθήνα) οι εργασίες στα εργοτάξια των Νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Έβρου, Σερρών, Καβάλας, Δράμας, Ροδόπης, Ξάνθης, Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Γρεβενών, Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης και Πιερίας –νομοί οι οποίοι υπήχθησαν πλέον στην αρμοδιότητα των Γραφείων Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.
Κρίθηκε, και ορθώς, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι τα γραφεία αυτά θα συνέβαλλαν στην μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της εποπτείας των έργων εκ του σύνεγγυς και στην ανάλογη μείωση του κόστους λειτουργίας της υπηρεσίας.
3) Ο νομός Τρικάλων επελέγη από το ΔΣ της ΘΕΜΙΔΑΣ ως στρατηγικό σημείο για τον καλύτερο και οικονομικότερο έλεγχο από τις υπηρεσίες των έργων στους περιφερειακούς νομούς της Θεσσαλίας, της Δ. Μακεδονίας και της Ηπείρου. Ο νομός αυτός, άλλωστε, είχε επιλεγεί πολλά χρόνια πριν ως στρατηγικού χαρακτήρα περιοχή για την δημιουργία αποκεντρωμένου σύγχρονου σωφρονιστικού καταστήματος και νέου Δικαστικού Μεγάρου.
4) Η έως τώρα λειτουργία του Γραφείου υπήρξε εξαιρετικά επιτυχής και επωφελής και το γεγονός αυτό δεν μπορεί να ακυρωθεί από ανεύθυνες φήμες και ισχυρισμούς.

Β) Διορισμοί στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Όσον αφορά στους διάφορους ισχυρισμούς για διορισμούς «συνεργατών, συγγενών και φίλων» του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη στον διαγωνισμό για την πρόσληψη υπαλλήλων του κλάδου ΥΕ2Α, δηλαδή Επιμελητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:
1) Είναι ανεύθυνος ο ισχυρισμός ότι περιλαμβάνονται ανάμεσα στους επιτυχόντες στενοί συγγενείς ή συγγενείς οποιουδήποτε άλλου βαθμού του Υπουργού κ. Σωτήρη Χατζηγάκη.
2) Ο διαγωνισμός αυτός διενεργήθηκε από την Ειδική Επιτροπή Διαγωνισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου από ανώτατους Δικαστικούς, με βάση την επετηρίδα. Τελούσε δε υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, ενώ διενεργήθηκε με όλα τα εχέγγυα αμεροληψίας και αξιοκρατίας.
3) Ουδείς μπορεί να στερήσει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε και αν υπηρετεί, να λάβει μέρος στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
4) Οι προδιαγραφές των θέσεων για τις οποίες διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι (ένα απλό απολυτήριο Γυμνασίου) ήταν κατώτερες των συνολικών προσόντων πολλών εκ των επιτυχόντων, οι οποίοι κατείχαν πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου, γνώριζαν ξένες γλώσσες και είχαν εγκυκλοπαιδική μόρφωση και διοικητική εμπειρία πολύ μεγαλύτερη του μέσου διαγωνιζόμενου που κατείχε ένα απλό απολυτήριο Γυμνασίου για τη θέση του Επιμελητή. Δεν υπήρξε, συνεπώς, καμία χαριστική μεταχείριση, δεδομένου ότι τα προσόντα των επιτυχόντων ήταν πολύ ανώτερα από τη θέση του απλού Επιμελητή (απολυτήριο Γυμνασίου), από κάθε άποψη.

Κατόπιν όλων αυτών, είναι ολοφάνερο ότι οι προσωπικές επιθέσεις που γίνονται εναντίον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη, δεν είναι μόνον άδικες, ανυπόστατες και συκοφαντικές, αλλά επιπλέον διαστρεβλώνουν την αλήθεια και οφείλονται σε τυφλό κομματικό φανατισμό.

21 σχόλια:

Ανώνυμος 20 Μαΐου 2009 - 7:04 μ.μ.  

''Η σύναψη των συμβάσεων πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί από 3 έως 12 Ιουνίου κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται για έλεγχο προκειμένου μεταξύ άλλων, να διαπιστώσει κατά πόσον οι δεσμεύσεις που έχουν δοθεί εκ μέρους της Ελλάδας στην επίτροπό Γεωργίας Marian Boël, υλοποιούνται.''

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΩΣ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΜΠΟΥΡ...ΛΟ. ΕΤΣΙ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΤΟ ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 20 Μαΐου 2009 - 7:12 μ.μ.  

περί κριτηρίων βέβαια ουδείς λόγος κε Χατηγάκη...
φαίνεται ότι ο συντάκτης της ανακοίνωσης σας έχει φανταστική αντίληψη σχετικά με το τι ακριβώς σας καταλογίζουν....
μάλλον δεν κατάλβε τίποτα ή κατάλαβε και δεν θέλετε να μας πείτε...

ωραία όσα μας λέτε και στα όρια του νομίμου προφανώς...΄ΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ
η τύχη, η αξιοκρατία, ή κάτι άλλο μυστικό????


Υ.Γ. Σε κάθε περίπτωση συγχαρητήρια στον επιστημονικό συνεργάτη-συντάκτη της ανακοίνωσης, προφανώς θα πρόκειται για απόφοιτο ΤΕΦΑΑ αν μπορώ να διακρίνω από την ιδιαίτερη "αντίληψη" με την οποία αντιμετωπίζει τα εξεταζόμενα ζητήματα.....

Ανώνυμος 20 Μαΐου 2009 - 7:44 μ.μ.  

Η υποτίμηση του κοινού νου σε όλο της το μεγαλείο!Εφ'όσον γνώριζαν οτι θα έρθει η επίτροπος τον Ιούνιο, γιατί δεν οργάνωσαν τις προσλήψεις νωρίτερα μέσω ΑΣΕΠ? Τώρα που πέ...φτουν έχουν γίνει πολύ επικίνδυνοι τελικά.

Andrameleh 20 Μαΐου 2009 - 7:52 μ.μ.  

Οι άνθρωποι είναι ανεκδιήγητοι! Αν είναι δυνατόν "ηθικές" προσλήψεις! Μας κοροιδεύουν μέσα στα μούτρα μας τα καθάρματα! Από διάφορες περιοχές της χώρας έρχονται τα μαντάτα: Τα βουλευτικά γραφεία παίρνουν τηλέφωνο από μόνα τους διάφορους συναδέφλους για να "καπαρώσουν" θέσεις!!!!
Ξεσηκωθείτε όλοι στις καταλήψεις των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα μας ξεσκίσουν αν τους αφήσουμε να το περάσουν αυτό. Του χρόνου θα το περάσουν και στον ΕΛΓΑ (γιατί όχι; ). Μην κοιμάστε!!

Ανώνυμος 20 Μαΐου 2009 - 8:36 μ.μ.  

θα βουιξει ολη η ελλαδα με αυτο που πανε να κανουν στον οπεκεπε. θα το δειτε. θα γινει ντομινο και για αλλες υπηρεσειες. κρυος ιδρωτας επιασε τους κομματαρχες

Ανώνυμος 20 Μαΐου 2009 - 8:49 μ.μ.  

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΕ?ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ?

Ανώνυμος 20 Μαΐου 2009 - 9:00 μ.μ.  

Ο υπουργός (που ανέβηκε σε τρακτερ, μην ξεχνάμε), είναι ο πιο τραγικός, παλαιοκομματικός και άθλιος πολιτικός που υπάρχει σήμερα. Έχει κάνει δήλωση ότι οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ δουλεύουν άψογα και δεν χρειάζονται προσλήψεις και έχει κάνει όπου μπορεί ρουσφέτια. Συζητάμε 3-4 μήνες τώρα τη σύμβαση έργου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα τους έπιασε ο καημός για γρήγορες διαδικασίες. Και τέλος, τα αποτελέσματα των μονίμων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι τόσο καιρό αφού καίγονται τόσο. ΟΥΣΤ επιτέλους, βρομίσαμε

Ανώνυμος 20 Μαΐου 2009 - 9:38 μ.μ.  

Και κάτι για να μην είμαι μετά Χριστό προφήτης... Όταν βγούν τα αποτελέσματα, ας μπει κάποιος στον κόπο να βγάλει την αναλογία των επιτυχόντων-ψηφοφόρων στα Τρίκαλα προς τους ψηφοφόρους των άλλων Νομών. Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα βγει...

Ανώνυμος 20 Μαΐου 2009 - 9:39 μ.μ.  

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ.

ΑΛΛΙΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ...

Ανώνυμος 20 Μαΐου 2009 - 9:55 μ.μ.  

http://www.zougla.gr/news.php?id=41309

Τα λαμόγια το έβγαλαν χαμηλά και το εξαφανίζουν σιγά σιγά...στο ντούκου το περνάνε.

alex 20 Μαΐου 2009 - 10:09 μ.μ.  

ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙ'ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΞΕΦΤΙΛΑ!

Ανώνυμος 21 Μαΐου 2009 - 12:31 π.μ.  

Το θέμα με τα τηλεφωνήματα από γραφεία βουλευτών του κυβερνώντος είναι πανελλαδικό. Παίρνουν τηλέφωνο και μοιράζουν δουλειές. ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. Που είναι οι έγκριτοι δημοσιογράφοι να αναδείξουν το θέμα;;; οεο;

Ανώνυμος 21 Μαΐου 2009 - 12:43 π.μ.  

ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ. ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΥΠΟΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΣΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΗ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ. ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ "ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ".ΗΜΑΡΤΟΝ.

Ανώνυμος 21 Μαΐου 2009 - 12:44 π.μ.  

Για όλα αυτά τα δεινά κ. Υπουργέ που θα συμβούν στη χώρα αν δεν γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα έχετε σχεδιάσει ΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ!
διότι
α) ενώ ήταν γνωστό από καιρό το έργο που επρόκειτο να διεκπεραιωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήσασταν σε θέση (ή δε θέλατε) να προϋπολογίσετε τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεσή του και συνεπώς το πότε έπρεπε να γίνει η προκήρυξη των θέσεων, αλλά ούτε και τον αριθμό, ούτε καν την ειδικότητα των υπάλληλων που θα χρειαζόσασταν.
β) δεν προσλάβατε ως τακτικούς τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, παρά επιμένετε να προσλαμβάνετε συμβασιούχους, παρότι το έργο αποτελεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες του οργανισμού.
γ) δεν τιμωρήσατε τους υπαλλήλους που ήταν υπεύθυνοι να σας συμβουλεύουν για τα παραπάνω.

Ανώνυμος 21 Μαΐου 2009 - 2:54 μ.μ.  

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ TIΣ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΟΙΡΑΣΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΝΤΡΟΠΗΣ .ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΕΙ ΟΥΤΕ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ».
Δεν θα ξέρει κανείς γιατί απορρίφθηκε .Είναι ανίκανοι να βρουν ,έστω και μια φθηνή δικαιολογία το γιατί απορρίπτουν κάποιους και γιατί προσλαμβάνουν κάποιους άλλους.
Αν μας το έλεγαν αυτό πριν 2 χρόνια δεν θα το πιστεύαμε .Είμαστε στο 2009 ? ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ .Είμαστε τουλάχιστον 50 χρόνια πίσω. Η «κυβέρνηση» γυρίζει την χώρα στον παλιό ‘΄ καλό’’ καιρό. Καταργούνται διαδικασίες του ΑΣΕΠ για να πάρουν ψήφους οι γαλάζιοι Βουλευτές.
Αν στις εκλογές που έρχονται η ΝΔ πάρει πάνω από 10-15 % ,τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Εμπρός να δείξουμε την δύναμή μας. Εμπρός όλοι να δώσουμε ένα γερό μάθημα σε αυτούς που νομίζουν ότι είναι οι ιδιοκτήτες αυτής της χώρας.
Δεν ξέρω τι θα ψηφίσει ο καθένας ,ΠΑΣΟΚ ,ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ,ΛΑΟΣ,ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ
Δεν έχει καμία σημασία .Αυτό που πρέπει σίγουρα να γίνει ,είναι να πέσει η ΝΔ κάτω από το 15 %. Στις ευροεκλογές. Διαδώστε σε όλους τους γνωστούς και φίλους σας πως λειτουργεί το απάνθρωπο σύστημα των προσλήψεων ,σήμερα το 2009. Επηρεάστε τους πάντες να ρίξουμε αυτήν την ΨΕΥΤΟκυβέρνηση ,που εκλέχθηκε με το σύνθημα της αξιοκρατίας και διαφάνειας. Δεν θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια, απλά διαδώστε μόνο την ΑΛΗΘΕΙΑ.
Η ΥΠΟΤΊΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΑΣ ,θα μείνει στην ιστορία .

Αρε ΚΟΥΦΟΝΤΊΝΑ , ΛΆΘΟΣ ΕΠΟΧΉ ΣΕ ΈΚΛΕΙΣΑΝ ΜΈΣΑ. ΘΑ ΕΙΧΕΣ ΠΟΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ.!!

Ανώνυμος 21 Μαΐου 2009 - 3:23 μ.μ.  

Δε θα ασχοληθεί κανείς μεγαλοδημοσιογράφος με το θέμα;
Δε μιλάμε για 1 πρόσληψη σε κάποιον ξεχασμένο από θεό Δήμο. Μιλάμε για 1000 ρουσφετολογικές προσλήψεις σε οργανισμό που εποπτεύεται από ένα από τα μεγαλύτερα υπουργεία.

Ανώνυμος 21 Μαΐου 2009 - 3:28 μ.μ.  

ΟΙ ΦΗΜΕΣ ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΗΔΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΟΥΝ ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΠΟΙΟΣ ΠΑΕΙ ΠΟΥ.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΔΩΘΟΥΝ ΩΣ ΥΠΕΡ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΑΣ "ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ" ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙ Ο ΟΠΕΚΕΠΕ.Η ΤΙΜΗ ΘΑΝΑΙ 12 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ 5 ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Κ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Ο "ΝΤΑΒΑΝΖΤΗΣ" ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ!

entomella

Ανώνυμος 21 Μαΐου 2009 - 6:22 μ.μ.  

ΠΡΟΣ 21 Μάϊος 2009 2:54 μμ...ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΙ ΑΦΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΤΟΤΕ ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ..ΟΥΤΕ ΠΑΙΔΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ....

Ανώνυμος 21 Μαΐου 2009 - 8:47 μ.μ.  

προς 6.22
Γιατι ρε φιλε ενοχλεισαι;
Eιναι λιγο ακραιος ο συναδελφος αλλα δυστυχως εκει μας οδηγουν οι καταστασεις...

Ανώνυμος 22 Μαΐου 2009 - 11:56 μ.μ.  

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΣΟ ΣΤΗ ΓΕΛΕΙΑ ΑΥΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΑΠΛΑ ΣΑΣ ΛΕΩ ΟΤΙ ΔΕ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ.ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΓΩΝΑΣ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ. ΜΟΝΟ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΑΝΕΡΓΟ ΔΕ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΤΩΝ ΗΤΑΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΟΣ.ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΦΕΡΩ ΚΑΝ.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΕΡΝΕΙ ΜΕ ΣΤΕΝΑΧΩΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΄΄ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ ΤΖΑΜΠΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ΄΄.
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΠΙΟΙ ΜΑΣ ΦΩΑΝΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΄΄ΚΟΡΟΙΔΑ΄΄.
ΚΟΡΟΙΔΑ ΓΙΑΤΙ? ΓΙΑΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ Η ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΣΟ? ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΒΓΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΞΕΦΤΙΛΕΣ.

Ανώνυμος 23 Μαΐου 2009 - 11:21 π.μ.  

Προς 11:56 μμ

Έτσι είναι φίλε, λίγοι αντιδρούμε και αν καταφέρουμε κάτι όμως τα οφέλη θα τα καρπωθούν πολλοί!
Μας νομίζουν κορόιδα, αλλά είναι ηλίθιοι και βλάκες όποιοι δεν αντιδρούν. Αν του χρόνου πάρει ο ΕΛΓΑ με σύμβαση έργου, θα τα πούμε τότε...
Βάλτε το βίσμα σας και αράξτε στους καναπέδες σας, να ξέρετε όμως ότι κάποιοι άλλοι έχουν μεγαλύτερο βύσμα από εσάς και μπορεί τελικά τη θέση που σας έταξε ο βουλευτής σας, να σας τη φάει άλλος βουλευτής... Για σκεφτείτε το αυτό...

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP