ΣΥ.Γ.ΕΚ.Ε.

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

29-09-2008

Θέμα: Ανάγκες Διορισμού Αναπληρωτών και Ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ειδικότητος ΠΕ 14-04 (Γεωπόνων)

Αξιότιμοι Κύριοι,

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας θεωρεί επιβεβλημένο να σας ενημερώσει σχετικά με τις ελλείψεις που υπάρχουν και δεν εμφανίζονται, αλλά και αυτές που θα δημιουργηθούν, σε εκπαιδευτικό προσωπικό της ειδικότητας ΠΕ 14-04 (Γεωπόνων) κατά το τρέχον έτος. Οι λόγοι γι αυτές τις υπάρχουσες ή αναμενόμενες ελλείψεις σχετίζονται με τις ακόλουθες τέσσερεις (4), σημαντικής εμβέλειας και σημασίας για την εκπαίδευση, κατηγορίες θεμάτων. Συγκεκριμένα:
1) Τα οργανικά κενά των μαθημάτων Τεχνολογίας σε Λύκειο και Γυμνάσιο
2) Τη σωστή εφαρμογή των εγκυκλίων του ΥΠΕΠΘ για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
3) Τη νέα δυναμική στη λειτουργία της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ. & ΕΠΑ.Σ.)
4) Τη δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών για την εφαρμογή του νέου πλαισίου Ειδικής Αγωγής στην Εκπαίδευση

1) Αρχικά σχετικά με τα οργανικά κενά των μαθημάτων Τεχνολογίας σε Γ. Λύκειο και Γυμνάσιο που υπάρχουν αλλά δεν εμφανίζονται. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι στους διορισμούς εκπαιδευτικών που γίνονται κάθε χρόνο από το ΥΠΕΠΘ αλλά και στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που λαμβάνουν χώρα για την πλήρωση κενών θέσεων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δ.Ε.), δεν λαμβάνονται υπόψη από την Κεντρική Υπηρεσία τα οργανικά κενά των μαθημάτων Τεχνολογίας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου και Α΄ Γ. Λυκείου. Αυτό οφείλεται στο ότι, δεν κατανέμονται τα κενά των Δ/νσεων Δ.Ε., κατά κλάδο ή ειδικότητα εκπ/κών που διδάσκουν το μάθημα σε Α’ ανάθεση. Με αποτέλεσμα είναι να μην γνωρίζει η Κεντρική Υπηρεσία τον αριθμό των κενών. Αυτό είναι προφανώς τεράστιο αφού εδώ και 18 περίπου χρόνια που διδάσκονται μαθήματα Τεχνολογίας έχουν προσληφθεί, ειδικά γι αυτά, ελάχιστοι εκπαιδευτικοί. Το αμέσως επόμενο ερώτημα που μπαίνει είναι «πως διδάσκονται αυτά τα μαθήματα»; Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αυτά τα μαθήματα σε Α’ ανάθεση, έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και με μεταθέσεις, βελτιώσεις κλπ μεταπηδούν σε Γυμνάσια και Γ. Λύκεια.
Ειδικότερα το μάθημα “Τεχνολογία (Έρευνα και Πειραματισμός)” της Α΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου που μπορεί να διδαχθεί (όπως είναι ευνόητο για κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο) μόνον από όσους για την λήψη του βασικού τους πτυχίου έχουν ασχοληθεί με την έρευνα και τον πειραματισμό (ΠΕ12 Μηχανικοί και ΠΕ14 Γεωπόνοι), διδάσκεται σε ελάχιστο ποσοστό απ’ αυτές τις ειδικότητες, σύμφωνα με τα στοιχεία των Σχολικών Συμβούλων αλλά και τις πάμπολλες μαρτυρίες συναδέλφων εκπαιδευτικών. Δυστυχώς «χρησιμοποιείται» κατά κόρον για συμπλήρωση ωραρίου όχι μόνον από ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να το διδάξουν σε Β΄ ανάθεση, αλλά και από άσχετες με αυτό ειδικότητες (π.χ. στην Α΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα στο Λύκειο σε δεύτερη ανάθεση, συγκεντρώνουν ποσοστό άνω του 60%, ενώ παρατηρήθηκε και η περίπτωση εκπ/κών που δεν το έχουν καθόλου σε ανάθεση). Βέβαια, αυτό που είναι το πιο σκανδαλώδες, είναι ότι τελικά τα οργανικά κενά που υπάρχουν για την διδασκαλία σε Α’ ανάθεση του μαθήματος ποτέ δεν φθάνουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και ποτέ δεν προσλαμβάνονται γι αυτά σχετικοί με το μάθημα συνάδελφοι. Σίγουρα θεμιτά ή αθέμιτα ευνοούνται μ’ αυτό τον τρόπο οι έχοντες το μάθημα σε Β’ ανάθεση που καταλαμβάνουν, όπως είναι ευνόητο, την μερίδα του λέοντος στην διδασκαλία του.
Ο παραγκωνισμός των συναδέλφων ΠΕ12 Μηχανικών και ΠΕ14 Γεωπόνων στην διδασκαλία του μαθήματος ως κλαδικό αίτημα είναι στην ουσία δευτερεύον ζήτημα. αυτό που έχει σημασία είναι τελικά ο παραγκωνισμός του ιδίου του μαθήματος.
Τα ίδια ακριβώς ισχύουν αναφορικά με την εμφάνιση των οργανικών κενών του μαθήματος «Πληροφορική-Τεχνολογία» των Α’ και Β’ τάξεων του Γυμνασίου στις προσλήψεις του ΥΠΕΠΘ και στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Εδώ δεν έχει μεγάλη έκταση το φαινόμενο της διδασκαλίας του μαθήματος μέσω των Β’ αναθέσεων, λόγω των πολλών κλάδων και ειδικοτήτων που το έχουν σε Α’ ανάθεση. Βέβαια, είναι παράλογο σχεδόν δυο δεκαετίες που διδάσκεται το μάθημα σ’ όλα τα Γυμνάσια της χώρας να μην εμφανίζονται οργανικά κενά γι αυτό στο σχεδιασμό του Υπουργείου. Πολλοί συνάδελφοι -όταν χωρικά τους ευνοεί μια οργανική θέση εντός του ΠΥΣΔΕ που ευρίσκονται ή από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ- ζητούν μετάθεση από ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ (παλαιότερα ΤΕΕ ή ΤΕΛ και ΤΕΣ) σε Γυμνάσιο, όπως ορθώς έχουν το δικαίωμα, το αντίθετο πολύ σπάνια γίνεται. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπολογίζονται τα οργανικά κενά για διορισμούς εκπαιδευτικών για τα μαθήματα σχετικά με Τεχνολογία στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο άρα μονίμως σ’ αυτά έχουμε το έλλειμμα. Όπως είναι ευνόητο κατ’ αυτό τον τρόπο δημιουργούνται πολλά προβλήματα και πρώτα απ’ όλα στην σωστή ανάπτυξη του συνόλου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Το ΥΠΕΠΘ κάνει προσπάθειες να αντιμετωπισθούν αυτά τα προβλήματα, μέσω των εγκυκλίων που αποστέλλονται τα τελευταία χρόνια, κάθε Ιανουάριο νέου χρόνου, στα σχολεία με θέμα (π.χ. την προηγούμενη σχολική χρονιά): «Υπολογισμός κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2007-2008». Όμως δυστυχώς, τα οριζόμενα κάθε χρόνο στην εγκύκλιο, μάλιστα αρκετά αναλυτικά και διασαφηνισμένα, δεν εφαρμόζονται από τα κατά τόπους ΠΥΣΔΕ. Διαφορετικά δεν εξηγείται να μην εμφανίζονται ποτέ κενά οργανικών θέσεων για τα μαθήματα Τεχνολογίας Γυμνασίου και Λυκείου στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Μάλιστα, δεν εμφανίζεται ούτε ένα (1)! οργανικό κενό της ειδικότητας ΠΕ14 Γεωπόνων για όλη την Ελλάδα στην Κεντρική Υπηρεσία, ενώ π.χ. μόνο στην Α’ Αθήνας τα κενά Α’ ανάθεσης διδασκαλίας του μαθήματος μόνο του Γ. Λυκείου δικαιολογούν πληθώρα (διψήφιο αριθμό) οργανικών κενών! Για άλλες παρενέργειες της μη εφαρμογής της πιο πάνω εγκυκλίου θα αναφερθούμε πιο κάτω. Επισημαίνουμε ότι η σωστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή των πιο πάνω εγκυκλίων θα κάλυπτε το μεγάλο εκπαιδευτικό κενό από την πλήρη έλλειψη υπολογισμού των οργανικών κενών για τα ανωτέρω μαθήματα. Μ’ αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί σε βάθος χρόνου η ορθή αντιμετώπιση ενός σημαντικού και καίριου εκπαιδευτικά και μαθησιακά ζητήματος που επηρεάζει αρνητικά τη σύγχρονη μορφή της εκπαίδευσης στη χώρα μας σε μια εποχή ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης.

2) Θέλουμε να επισημάνουμε ότι από την μη εφαρμογή τμημάτων από τις εγκυκλίους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Διαμορφώνεται κάποιες φορές η πεποίθηση ότι οι επιμέρους ιδιοτελείς ανάγκες μιας ορισμένης μερίδας ατόμων, πιθανόν διαφορετικής κάθε φορά, μπορούν να υπερβαίνουν τους υπάρχοντες κανόνες. Αυτό είναι καταστρεπτικό για την παιδεία και την διαδικασία της μάθησης που απαιτεί την ελευθερία της ισότητας των ευκαιριών και της εφαρμογής των κανόνων για να λειτουργεί. Διαφορετικά, εφαρμόζεται η μη επιτρεπτή για την μάθηση «αρχή της ήσσονος προσπάθειας» με αποτέλεσμα την παιδευτική αποτυχία. Η μη εφαρμογή των εγκυκλίων για την καταγραφή των οργανικών κενών, στα μαθήματα που σχετίζονται με την Τεχνολογία, επειδή αφορούν ανάθεση σε περισσότερους του ενός κλάδους πέραν των προβλημάτων που δημιουργεί στο ίδιο το μάθημα και λόγω της νοοτροπίας που δημιουργείται προκαλεί και άλλα γενικότερα προβλήματα. Να προσθέσουμε εδώ ότι τα μη υπολογιζόμενα οργανικά κενά έχουν επίδραση όχι μόνον στις προσλήψεις νέων εκπαιδευτικών αλλά και στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών που τα έχουν σε Α΄ ανάθεση διδασκαλίας. Αυτά όλα είναι βέβαια σε όφελος, μόνο επαγγελματικό, άλλων κλάδων αλλά τελικά η πιο μεγάλη βλάβη γίνεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη σοβαρότητα του σχολείου. Πιστεύουμε λοιπόν ότι απαιτείται ο προσεκτικός έλεγχος της εφαρμογής των εγκυκλίων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την καταγραφή των οργανικών κενών των μαθημάτων Τεχνολογίας μετά τον Ιανουάριο κάθε έτους όταν αποστέλλονται αυτά από τα ΠΥΣΔΕ στην Κεντρική Υπηρεσία. Πιο κάτω θα προτείνουμε και άμεσα μέτρα που μπορούν και είναι καλό να ληφθούν την χρονική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

3) Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση μετά την δημιουργία των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. έχει δημιουργηθεί πολύ θετικό κλίμα για την ανάπτυξη του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αυτό διαπιστώνεται από τον πολλαπλασιασμό των τμημάτων και των μαθητών του Τομέα μετά τον πρώτο, ουσιαστικά, χρόνο λειτουργίας του με την καινούργια του μορφή κατά το σχολικό έτος που μας πέρασε. Με δεδομένο ότι φέτος, τρίτο έτος λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ., 1ον) θα γίνει διαχωρισμός σε ειδικότητες στην τρίτη τάξη των ΕΠΑ.Λ., 2ον) αναμένεται να λειτουργήσει καλλίτερα ο θεσμός των ΕΠΑ.Σ. και 3ον) από τις πρώτες καταγραφές έχουμε περαιτέρω αύξηση του αριθμού των μαθητών στον τομέα «Γεωπονίας, τροφίμων και Περιβάλλοντος» στα ΕΠΑ.Λ., είναι εμφανές ότι σίγουρα θα υπάρξει μεγάλη ανάγκη εκπαιδευτικών ΠΕ14(Γεωπόνων) για την καλή λειτουργία των σχολείων και του Τομέα. Αυτό είναι προφανές, εφόσον αυτοί διδάσκουν σε πρώτη ανάθεση, με βάση και τις πρόσφατες αναθέσεις, το σύνολο των μαθημάτων που αφορούν τα αντικείμενα του Τομέα.

4) Η αναμενόμενη εφαρμογή, βάση του νομοσχεδίου που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή, του νέου πλαισίου της Ειδικής Αγωγής στην Εκπαίδευση, θα καταστήσει την παρουσία και τις ικανότητες των Γεωπόνων εκπαιδευτικών πολύτιμες, προκειμένου να δημιουργηθούν και λειτουργήσουν οι απαιτούμενες υποδομές της. Η στενή συσχέτιση της Ειδικής Αγωγής με το περιβάλλον και τις γεωργικές (ανθοκομικές και κηπευτικές) εργασίες, κάνει την παρουσία του Γεωπόνου εκπαιδευτικού ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία των σκοπών της Ειδικής Αγωγής. Ο τρόπος όμως δόμησης του επαγγελματικού και γνωστικού του περιεχόμενου τον καθιστά ακόμη πιο πολύτιμο για την Ειδική Αγωγή. Ο Γεωπόνος μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της αειφορικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης, μέσω της διεξαγωγής έρευνας για την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας της παραγωγής. Προετοιμάζεται για την επιστημονική αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που σχετίζονται με τον γεωργικό τομέα και γενικότερα τον αγροτικό χώρο, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών πόρων όπως το έδαφος και το νερό, με τρόπο που να λαμβάνει εκ των προτέρων υπόψη την αειφορία των πόρων και την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Ο συνεχής λοιπόν πνευματικός αλλά και πρακτικός βάσανος στα επιστημονικά αντικείμενα του κλάδου του και στην ανίχνευση των αλληλοσυσχετίσεών τους, οδηγεί τον φοιτητή της επιστήμης μας στην αποκόμιση της ιδιότητάς του ως Γεωπόνου. Αυτή η συνεχής διαδικασία διαμορφώνει στον γεωπόνο, εκτός από την ικανότητα των γνώσεων και των δεξιοτήτων που άμεσα συναρτώνται με την επιστήμη του και, την ικανότητα να βρίσκει θεωρητικές και κυρίως πρακτικές λύσεις στα πολυποίκιλα και διαφορετικά προβλήματα που καθημερινά θα του παρουσιάζονται στην εκτέλεση του όποιου έργου ή εργασίας συνδέεται με τα αντικείμενά του. Όχι μόνον λοιπόν από τον χαρακτήρα των αντικειμένων της επιστήμης του, αλλά και από τον τρόπο που δομεί εντός του τις θεωρητικές του γνώσεις και τις δεξιότητές του, ο Γεωπόνος είναι σε θέση να αντιληφθεί και να ανταποκριθεί στην ποικιλότητα και την διαφορετικότητα των σπουδών που επιτάσσει η ειδική αγωγή. Έχοντας δε εξοικειωθεί πειραματικά με την δυνατότητα απομόνωσης παραγόντων για την διερεύνηση των σύνθετων, με τεχνικές και βιολογικές προεκτάσεις, προβλημάτων της επιστήμης του, έχει όλα τα εφόδια -αφού λάβει και την απαιτούμενη εκπαίδευση στην ειδική αγωγή- με επάρκεια να ανταποκριθεί στις πολύπλευρες και διαφορετικές ανάγκες των μαθητών της ειδικής εκπαίδευσης, επινοώντας και προσαρμόζοντας στην κάθε ιδιαίτερη περίπτωση τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες. Η σωστή λοιπόν προετοιμασία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την ομαλή και με επιτυχία λειτουργία της Ειδικής Αγωγής, πιστεύουμε ότι επιβάλλει την παρουσία Γεωπόνων εκπαιδευτικών που ως σήμερα δεν έχει προβλεφθεί ως οργανικά κενά αλλά είναι απαραίτητο αυτό να συμβεί το αμέσως ερχόμενο χρονικό διάστημα.
Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι οι ανάγκη για Γεωπόνους εκπαιδευτικούς στην παρούσα συγκυρία θα είναι μεγάλη για τους λόγους που εκθέσαμε. Η Κεντρική Υπηρεσία δυστυχώς όπως εξηγήσαμε δεν έχει δυνατότητα αποτύπωσης αυτών των οργανικών κενών που υπάρχουν ή άμεσα θα δημιουργηθούν. Θεωρούμε απαραίτητο το αμέσως ερχόμενο χρονικό διάστημα να προκηρυχτούν θέσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων Γεωπόνων εκπαιδευτικών (ΠΕ14-04) για να μπορέσουν να καλυφθούν τουλάχιστον ορισμένα από τα οργανικά κενά που αναφέρθηκαν πιο πάνω και που σίγουρα δεν θα μπορέσουν να καλύψουν οι ελάχιστοι, όπου και αν υπάρχουν, υπεράριθμοι συνάδελφοι της ειδικότητας. Το ίδιο πρέπει να γίνει, και σίγουρα σε μεγαλύτερο βαθμό το επόμενο σχολικό έτος, όπου ελπίζουμε τα οργανικά κενά που αντιστοιχούν να έχουν πιο αξιόπιστα καταγραφεί. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δυστυχώς οι προκηρυχθείσες θέσεις που αφορούν και Γεωπόνους για τον Διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. είναι ελάχιστες πανελλαδικά (μόνον 6) και θα γίνουν εντονότερα τα προβλήματα καλής λειτουργίας των σχολείων όπου χρειάζονται συνάδελφοι της ειδικότητας μας. Ακόμη, είναι απαραίτητη η προκήρυξη θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων Γεωπόνων εκπαιδευτικών διότι φέτος δεν προσελήφθη κανείς Γεωπόνος Εκπαιδευτικός, αφού δεν υπήρχε κανείς στην λίστα που να έχει συμπληρώσει την απαιτούμενη χρονικά προϋπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι οι συνάδελφοι ΠΕ14(Γεωπόνοι) εξ αιτίας των αναγκών απορροφήθηκαν και αν δεν υπάρξουν θέσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων κανείς περαιτέρω δεν θα μπορέσει να προσληφθεί από τους ειδικούς πίνακες προσλήψεων για να καλυφθούν τα οργανικά κενά και να υπάρχει ομαλή λειτουργία των σχολείων, όπου απαιτούνται Γεωπόνοι.
Πάντα στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και όποια σχετική δική μας κρίνεται δυνατότητα συνεισφοράς για το καλό και την πρόοδο της εκπαίδευσης στην χώρα μας.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP