Και το ΓΕΩΤΕΕ για τα προκλητικά σχόλια της ΠΕΝΑ για το ρόλο των Γεωτεχνικών

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Κύριε Πρόεδρε,
με κατάπληξη και έντονο προβληματισμό πληροφορηθήκαμε από ειδησεογραφικό site τις δηλώσεις του Ταμία της Π.Ε.Ν.Α. κ. Παναγιώτη Γκιοργκίνη, ο οποίος, παρουσιάζοντας τις θέσεις της Ένωσής σας στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 7-3-2009 στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι: «….Εκφράζουμε την βαθιά μας αντίθεση για αλλαγές σε συμφωνημένα, όπως οι αλλαγές στην ΚΥΑ για το πριμ Νέων Αγροτών. Θεωρούμε πως η διαβούλευση και ενεργός συμμετοχή μας στην διαμόρφωση της K.Y.A.,που αφορά εμάς του Νέους Αγρότες, θα έπρεπε να συνεχιστεί και στην τροποποίηση της ή την συμπλήρωση της. Βρίσκει τελείως αντίθετη την Π.Ε.Ν.Α. η υπόδειξη για προσδιορισμό της αμοιβής τρίτων, που αποδεικνύει ότι μόνιμος στόχος είναι η εκταμίευση εις βάρος των κυρίως δικαιούχων Νέων Αγροτών και η χρησιμοποίηση των Νέων Αγροτών για να ενισχύονται άλλες ομάδες επαγγελματιών. Τα μέλη του ΓΕ*Τ.Ε.Ε. ας δίνουν 2%, ή όσα θέλουν, στο ταμείο τους από τις αμοιβές τους (με βάση τις ελεύθερα διαμορφούμενες
αμοιβές). Στον επαγγελματικό χώρο, η επιβολή και άλλων βαρών στις πλάτες τωνυποψηφίων Νέων Γεωργών είναι μία ακόμα ελληνική πρωτοτυπία επιβολής φόρων υπέρ τρίτων….».
Ειλικρινά απορούμε τόσο με το ύφος, όσο και με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης τοποθέτησης, από την οποία γίνεται φανερό ότι:
1. Επιχειρείται η δημιουργία τεχνητής αντιπαράθεσης μεταξύ των γεωτεχνικών και των
υποψηφίων προς εγκατάσταση, Νέων Γεωργών.
2. Αγνοείται προκλητικά η μακρόχρονη επιστημονική και τεχνική συνεισφορά των γεωτεχνικών, οι οποίοι υπαινικτικά αναφέρονται ως «τρίτοι», προς τους Έλληνες αγρότες και την ελληνική γεωργία γενικότερα, ενώ ταυτόχρονα παραβλέπεται συνειδητά ο ρόλος των θεσμοθετημένων, για τους Συντάκτες των Επιχειρηματικών Σχεδίων και των λοιπών
τεχνικο-οικονομικών μελετών, αμοιβών, στην αποφυγή καταστάσεων αθέμιτου ανταγωνισμού και στην προστασία των υποψηφίων προς ένταξη στο Πρόγραμμα.
3. Αποσιωπάται εσκεμμένα ότι η δαπάνη που αφορά τις αμοιβές των Συντακτών αντιμετωπίζεται από την Ε.Ε. ως επιλέξιμη, συνδεόμενη άμεσα με την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και αναληθώς παρουσιάζεται ως νέος φόρος για τους αγρότες, η κράτηση 2% υπέρ ΓΕ*Τ.Ε.Ε., η οποία βαρύνει αποκλειστικά τους
Συντάκτες των Επιχειρηματικών Σχεδίων.

Επειδή όλα τα παραπάνω, θίγουν και προσβάλουν τα μέλη του Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου, επειδή εξακολουθεί να αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για το μέλλον της ελληνικής Γεωργίας, η συνεργασία γεωτεχνικών και αγροτών, μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, επειδή ταυτόχρονα εκτίθεται η Ένωσή σας, όταν αφήνονται αιχμές για «συμφωνηθέντα» και για το ρόλο της στο σχεδιασμό του Π.Α.Α., το οποίο παρουσιάζει
σωρεία σχεδιαστικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών και τέλος επειδή είστε συνάδελφος και μέλος του Επιμελητηρίου μας, σας καλούμε, τιμώντας τη γεωτεχνική σας ιδιότητα, να διευκρινίσετε και να αποδοκιμάσετε άμεσα τις προαναφερόμενες δηλώσεις του μέλους του Συμβουλίου σας, αποκαθιστώντας την πραγματικότητα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Θεόδωρος Α. Μαρκόπουλος


Μια διαφορετική άποψη για την κόντρα αυτή από τον geoponix.

Επειδή δεν είμαι ο Μαρκόπουλος, να είμαι αναγκασμένος να τα λέω απέξω-απέξω (βοηθάει ότι δεν είμαι εγώ ο Αρχηγός του Χωριού), να σας εξηγήσω τι γίνεται με την "κόντρα" ΠΕΝΑ και γεωπόνων (κυρίως).Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΝΑ, ένας είναι γεωπόνος και οι υπόλοιποι τεχνολόγοι γεωπονίας......συνέχεια

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP