Εποχικό προσωπικό στοΠεριφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

14 Θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας.

- 1 Θέση ΠΕ Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής)
- 2 Θέσεις ΠΕ Γεωπονικού (Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
31/3/2009 - 9/4/2009
Τηλέφωνο:
2510-600436

Προκήρυξη

Αίτηση

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP