Μεταπτυχιακό-Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

To Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας ανακοίνωσε την πρόσκληση για την εισαγωγή έως και 30 υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος" κατά το ΑΕ 2009-2010.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλλονται από 4 έως 29 Μαΐου 2009.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μεταξύ άλλων και απόφοιτοι των Τμημάτων Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Για την εισαγωγή, πέρα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απαιτείται επιτυχής εξέταση σε πέντε (5) μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος και συνέντευξη. Περισσότερες πληροφορίες δείτε στην πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 24210 93003 (καθημερινά 10:00-13:00) και την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP