Ημερίδα:Αγροτική Ανάπτυξη & Προστασία Περιβάλλοντος στο Ν. Κέρκυρας

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2009

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Ηπείρου - Νήσων

Ημερίδα

«Αγροτική Ανάπτυξη & Προστασία Περιβάλλοντος στο Ν. Κέρκυρας.Ο ρόλος των Γεωτεχνικών και τα προβλήματα»

Σάββατο 7 Μαρτίου 2009Corfu Palace Hotel, Κέρκυρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.30-11:00Προσέλευση – Εγγραφές

11.00-11:10«Ο Ρόλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των Γεωτεχνικών στην Αγροτική Ανάπτυξη, την Οικονομική Ανάπτυξη & την Προστασία του Περιβάλλοντος»Παπακώστας Ευστάθιος: Δασολόγος, Πρόεδρος Δ.Ε. Παρ/τος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου-Νήσων

11:10-11:20«Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων»Κοντοσάκος Δημήτριος: Γεωλόγος, Γεν. Γραμ/τέας Δ.Ε. Παρ/τος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου-Νήσων

11:20-11:30«Προστασία Δασών και Δασικών Εκτάσεων από τις Πυρκαγιές»Παπαευθυμίου Νικόλαος: Δασολόγος, Οργ.Γραμ/τέας Δ.Ε. Παρ/τος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου-Νήσων

11:30-11:40«Νομοθεσία για τη Ασφάλεια των Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Συστήματα Ποιότητας»Τσολιού Ηλιάνα: Κτηνίατρος, Ταμίας Δ.Ε. Παρ/τος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου-Νήσων

11:40-12:00«Τ.Ε.Α.Γ.Ε - Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών»Μπαθρέλλος Γεώργιος: Γεωλόγος, Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Γ.Ε & Μέλος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

12:00-12:30Διάλειμμα
12:30-12:40«Στελέχωση & Αρμοδιότητες ΤΟ.Κ.Α.Α., Οδοιπορικά Γεωτεχνικών Υπαλλήλων & Χορήγηση άδειας του ΥΠ.Α.Α.Τ. για σε Τ.Ε.Ι.»
Ρούκος Χρήστος: Γεωπόνος, Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Κέρκυρας

12:40-12:50«Γενικά Προβλήματα Γεωτεχνικών στο Ν. Κέρκυρας»Γρηγορόπουλος Κων/νος: Κτηνίατρος, Δ/νση Κτηνιατρικής Κέρκυρας

12:50-13:00«Στελέχωση με Επιστημονικό Βοηθητικό Προσωπικό και Κτιριακά Προβλήματα στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κέρκυρας»Τσέλιου Τζένη: Κτηνίατρος, Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κέρκυρας

13:00-13:10«Λιμνοθαλάσσια Οικοσυστήματα και Λιμνοθάλασσια Ιχθυοτροφεία. Προστασία και εκμετάλλευση.Ο ρόλος του Γεωτεχνικών στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στις Περιφέρειες»Γκίνης Σταμάτης: Ιχθυολόγος, Τμήμα Αλιείας Κέρκυρας.

13:10-14:30Συζήτηση

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP