ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΤ Α.Ε.

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009


Η ΕΤΑΤ Α.Ε. (Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων) διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη τα ακόλουθα μονοήμερα σεμινάρια για τα στελέχη των επιχειρήσεων τροφίμων:
1.Την Πέμπτη 19/03/2009 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με τίτλο «Μικροβιολογικά Κριτήρια για τα τρόφιμα»
2.Την Παρασκευή 10/04/2009 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με τίτλο «Βασικές Αρχές στην Επισήμανση των Τροφίμων»
Η ΕΤΑΤ Α.Ε. είναι τεχνολογικός φορέας του Υπουργείου Ανάπτυξης που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο καταστατικός στόχος της ΕΤΑΤ Α.Ε. είναι η υποστήριξη της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών στην τεχνολογική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.
Πληροφορίες: ΕΤΑΤ Α.Ε., τηλ.: 210 9270040, www.etat.gr

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP