Μεταπτυχιακό:Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου ανακοίνωσε την πρόσκληση για την εισαγωγή υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου " κατά το ΑΕ 2009-2010.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλλονται από 25 Μαΐου έως και 10 Ιουλίου 2009.

Προκήρυξη για την έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών, ακαδ. έτους 2009-2010 στο Προγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Αίτηση για την εισαγωγή στο Πράγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ακαδ. έτους 2009-2010

Ιστοσελίδα

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP