Μεταπτυχιακό:ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των συνεργαζόμενων τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: “ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ”, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν από 1 Ιουνίου ως 10 Ιουλίου 2009 στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, ισόγειο κτιρίου Χασιώτη, αρμόδια κα Α. Ρούσσου, τηλ./φαξ: 210 529 4677, e-mail: ar@aua.gr, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αναλυτικά

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP