Το ΥΠΕΧΩΔΕ μόνο φοιτητές Γεωπόνους θέλει....από μόνιμους τζίφος!!!

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 254/85 ενδιαφέρεται για την απασχόληση φοιτητών του Γ.Π.Α. κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Απαραίτητη προϋπόθεση οι φοιτητές να φοιτούν τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών.Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. στην Αθήνα, Αμαλιάδος 17 με αμοιβή 600 Ε για όλο το χρονικό διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι τις 12/6/2009 τα παρακάτω:

1.Σχετική αίτηση (υπάρχει υπόδειγμα στο πρωτόκολλο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. στο ισόγειο του κτιρίου ή μπορείτε να κάνετε τη δική σας)
2.Βεβαίωση που αναφέρει το έτος σπουδών
3. Αναλυτική βαθμολογία του προγράμματος σπουδών του Ακαδημαϊκού έτους 2008-20094. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας της οικογένειας του εκάστοτε φοιτητή/τριας Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει από Επιτροπή η οποία θα συσταθεί με σχετική απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Πληροφορίες: Α. ΛινάρδουΤηλ.: 213 1515 168


ΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ 15ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 5000 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ,ΠΟΣΟΣΤΟ Ο,3%.

Για την απασχόληση των φοιτητών του Γ.Π.Α στο ΥΠΕΧΩΔΕ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα,το πρόβλημα ξεκινάει όταν αυτοί αποφοιτήσουν με το καλό και γίνουν ανεπιθύμητοι Γεωτεχνικοί, μέλη του ΓΕΩ-ΤΕΕ.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP