Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

Προκήρυξη για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών - Εργαστηριακών Συνεργατών - Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) – Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π ) με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με Σύμβαση Ανάθεσης Διδακτικού Έργου με Ωριαία Αντιμισθία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010:

Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (στην έδρα του Ιδρύματος στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας)

Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας (παράρτημα Ζακύνθου)

Η σύμβαση δύναται να διαρκεί μέχρι ένα Ακαδημαϊκό Έτος

Προθεσμίες υποβολής:από 24-06-2009 μέχρι και 13-7-2009 και ώρες από 9 π.μ – 13.30 μ.μ.

Αναλυτικά

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP