Χανιά: Ιδρύεται Κέντρο Καινοτομίας

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2009

Τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης (ΚΚΚ), με έδρα τα Χανιά, ανακοίνωσε σήμερα, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ιωακείμ Γρυσπολάκης, κοινοποιώντας παράλληλα ότι εξασφαλίσθηκε ήδη η χρηματοδότηση του κέντρου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και το Υπουργείο Οικονομικών.

Το Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας και την καινοτομία σε όλους τους κρίσιμους τομείς της τοπικής οικονομίας της Κρήτης. Η έμφαση του έργου θα είναι στη διαχείριση φυσικών πόρων και ειδικότερα, στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πιέσεων, που δημιουργεί ο πρωτογενής τομέας και στην αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων της Κρήτης για την παραγωγή και ανάδειξη άλλων, σύνθετων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.450.000 ευρώ και καλύπτεται, κατά 50%, από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και 50% από εθνικούς πόρους.

Αντικείμενο του έργου είναι η πιλοτική επίδειξη καινοτόμων ευρημάτων των συνεργαζόμενων ερευνητικών φορέων καθώς και η ενημέρωση του ιδιωτικού τομέα για περιβαλλοντικά μέτρα και πρακτικές, που απαιτούνται για μία βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Το Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης θα διαχειρίζεται καινοτόμες λύσεις και προϊόντα που αναπτύσσουν οι ερευνητικοί φορείς της Κρήτης και θα δρα ως δίαυλος για τη μεταφορά τεχνολογίας στον ιδιωτικό τομέα. Ακόμα, θα μπορεί να αναλαμβάνει το συντονισμό αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχετικών με τους φυσικούς πόρους της Κρήτης.

Οι ιδρυτικοί φορείς, αντιμετωπίζουν το Κέντρο ως το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας Τεχνολογικού Πάρκου στα Χανιά, στο οποίο θα συνεργάζονται οι φορείς της τοπικής αγοράς με ερευνητικούς φορείς, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών παραγωγής με σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη για το νομό και την Κρήτη γενικότερα.

«Το Πολυτεχνείο Κρήτης και οι συνεργαζόμενοι φορείς θα ωφεληθούν σημαντικά από τη δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης», τόνισε ο κ. Γρυσπολάκης.

Στη δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης συμμετέχουν, εκτός του Πολυτεχνείου Κρήτης -ως φορέα υλοποίησης με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Νίκο Καλογεράκη- το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών του ΕΘΙΑΓΕ, το ΤΕΙ Κρήτης, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), η Εθνική Επαγγελματική Οργάνωση Ελιάς και Ελαιολάδου (ΕΔΟΕΕ) και η Euro Innovation Partner AS (Νορβηγία).

Οι συνεργαζόμενοι φορείς αντιπροσωπεύουν τους ερευνητικούς φορείς της Κρήτης, που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, με περιβαλλοντικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που δημιουργεί η εντατικοποίηση στον αγροτικό τομέα, και με μέτρα διαφύλαξης της ποιότητας των τοπικών προϊόντων. Ο κάθε φορέας έχει να επιδείξει δικά του ερευνητικά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, όλοι οι φορείς έχουν εμπειρία στη μεταφορά τεχνολογίας και θα συμμετέχουν στο Δίκτυο Γραφείων Διαμεσολάβησης, που θα συντονίζει το Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης.

πηγή:express.gr

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP