ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

Το ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην συνεδρίαση του, στις 3 / 6 / 2009, αποφάσισε ομόφωνα να επαναλάβει με τον πιο σαφή τρόπο την αντίθεση του επιμελητηρίου στην απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρήσει στην φετινή χρονιά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου τονίζοντας ότι ουσιαστικά πίσω απ’ αυτή την απόφαση υποκρύπτεται πραγματικά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Έτσι παρακάμπτονται η δεοντολογία και η αξιοκρατία στην διαδικασία των προσλήψεων (μοριοδότηση προσόντων, διαφάνεια, κλπ.) και αποκρύπτονται ο αριθμός των προσλαμβανομένων ανά ειδικότητα και κατηγορία, ο τρόπος αμοιβής, το ύψος των αμοιβών και ο τρόπος ασφάλισης και, κυρίως, δεν προκύπτουν σε κανένα σημείο τα κριτήρια αξιολόγησης όσων πρόκειται να προσληφθούν. Στις παραπάνω διαπιστώσεις οφείλουμε να προσθέσουμε και την πρωτοφανή ελάχιστη διάρκεια του χρόνου υποβολής των αιτήσεων.

Όσον αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τονίζει ότι:

Το αντικείμενo ενασχόλησης (ελεγκτικό και πληρωμών) και οι αρμοδιότητες του οργανισμού δεν δικαιολογούν σε καμιά περίπτωση την προσφυγή σε εποχιακό προσωπικό, πόσο μάλλον προσωπικό με σχέση «μίσθωσης έργου». Αντιθέτως είναι αδιαμφισβήτητο ότι το έργο το οποίο ανατίθεται στο υπό πρόσληψη προσωπικό θα έπρεπε να καλύπτεται από μόνιμους και εξειδικευμένους γεωτεχνικούς επιστήμονες προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή διεξαγωγή των ελέγχων, η έγκαιρη και νόμιμη καταβολή των επιδοτήσεων και η αποφυγή καταλογισμών (προστίμων) εκ μέρους της ΕΕ. Παρά ταύτα μέχρι στιγμής ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιμοποιεί πολύ περισσότερους εποχιακούς από τους μόνιμους. Επιπλέον δεν έχει μια καθορισμένη πρακτική για την πρόσληψη αυτών των εκτάκτων δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια προκηρύσσει όλων των μορφών τις συμβάσεις (δίμηνες, εξάμηνες, οχτάμηνες, συμβάσεις έργου κλπ), μεταβάλλοντας τις ισχύουσες αρχές από σύμβαση σε σύμβαση.

Επίσης, ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν έχει ως τώρα προσδιορίσει αρμοδιότητες κατά κλάδο εργαζομένων που απασχολεί (γεωπόνοι - διοικητικοί - μηχανικοί πολλές φορές ασκούν τα ίδια καθήκοντα «!»). Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ να διέπεται από ένα συγκεντρωτικό πλαίσιο λειτουργίας καθώς και ένα πέπλο αδιαφάνειας και αβεβαιότητας με αποτέλεσμα να πιέζονται και να «συνθλίβονται» τόσο οι μόνιμοι εργαζόμενοι, όσο και οι εποχιακοί.

Εδώ οφείλουμε να διατυπώσουμε ξανά την αντίθεση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο όριο των 24 μηνών που αποκλείει την επαν- απασχόληση των συναδέλφων, η οποία έχει διατυπωθεί με παλαιότερη απόφαση του ΔΣ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εύλογα ανακύπτει το ερώτημα σε σχέση και με την τελική επιτυχία του εγχειρήματος όσον αφορά την διενέργεια (και προφανώς και την ποιότητα) των ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ και την έγκαιρη και νόμιμη καταβολή ενισχύσεων στους Έλληνες αγρότες.

Στην συνεδρίαση του (3 / 6 / 2009), το ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφάσισε ομόφωνα:

Α. Άμεσα:
Τη διατύπωση της άμεσης και κάθετης αντίθεσης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε αυτού του τύπου τις προσλήψεις στους δημόσιους οργανισμούς δηλ. μέσω «μίσθωσης έργου» και συγκεκριμένα σε αυτήν του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση

Την υιοθέτηση από το ΔΣ της υπ’ ΑΠ 1939/18-5-2009 επιστολής.

Την υποβολή στον αρμόδιο Υπουργό Α.Α.Τ. εκ νέου αιτήματος απόσυρσης της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση «μίσθωσης έργου» και την υποβολή αιτήματος για την διενέργεια κανονικής διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔ - ΟΧ με κατανομή του υπό πρόσληψη προσωπικού ανά κλάδο, κατηγορία και νομό απασχόλησης.

Την ανάθεση στον Νομικό Σύμβουλο της άσκησης Αίτησης Aκύρωσης κατά της ΚΥΑ 286974/6-5-2009 που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, της υποβολής Αίτησης για τον κατά προτίμηση ορισμό δικασίμου προς συζήτηση της υπόθεσης και, τέλος, της άσκησης Αίτησης Αναστολής Εκτέλεσης κατά της ως άνω ΚΥΑ.

Την αποστολή επιστολής στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών όπου θα κατατίθεται το προφανές, ότι επί της ουσίας υποκρύπτεται σύμβαση εξαρτημένης εποχιακής εργασίας.

Β. Στην συνέχεια:

Την επιδίωξη καθιέρωσης ενός οργανωμένου συστήματος λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ Η συγκεκριμένη αναφορά δεν εστιάζεται μόνο στο σύστημα πρόσληψης προσωπικού και στελέχωσης ευρύτερα αλλά περιλαμβάνει συνολικά και την οργάνωση του οργανισμού, τον ακριβή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των διαφόρων κατηγοριών του προσωπικού, τις αμοιβές, την εξέλιξη του προσωπικού κλπ.

Την απαίτηση άμεσης επικαιροποίησης του οργανογράμματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και την πλήρη στελέχωσή του. Είναι σημαντικό να επαναληφθεί ότι οι έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν μία μόνιμη ανάγκη (και όχι εποχιακό ζήτημα) και έτσι είναι επιτακτική η ολοκλήρωση του οργανογράμματος του Οργανισμού, με το προσδιορισμό των απαραίτητων θέσεων μόνιμου προσωπικού.

Την συζήτηση και συνεργασία με τα γεωτεχνικά ΑΕΙ στην υπό σύγκλιση επόμενη συνάντηση ώστε να μελετηθεί ουσιαστικά το ζήτημα της απασχόλησης των γεωτεχνικών σε όλη την αγορά εργασίας.

2 σχόλια:

Ανώνυμος 5 Ιουνίου 2009 - 11:31 π.μ.  

Ακούστηκε και γράφτηκε από την εφημερίδα ''ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ'' Λάρισας πως τα τηλέφωνα σε αυτούς που θα δουλέψουν στον οπεκεπε έχουν ήδη γίνει αλλά δεν ανακοινώνονται γιατί φοβούνται εκλογικές συνέπειες. Οι περισσότεροι στα γραφεία της Θεσσαλίας είναι εντελώς τυχαία Τρικαλινοί!!! Τα κριτήρια όπως καταλαβαίνετε όλοι είναι αξιοκρατικά όπως πάντα... Επίσης σύμφωνα με το δημοσίευμα 187 από αυτούς που θα προσληφθούν θα μονιμοποιηθούν κιόλας.

Ανώνυμος 6 Ιουνίου 2009 - 9:23 μ.μ.  

Πηγε στα δικαστηρια τελικα το ΓΕΩΤΕΕ ή μονο λογια? Ξερεις τιποτα agroanerge?

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP