Γεωπόνος στην Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής, (Κεντρική Υπηρεσία)

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

Πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Τομέα Φυτικής Παραγωγής – Εργασίες Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Λιπασμάτων και ειδικότερα της Διεύθυνσης Εισροών Φυτικής Παραγωγής, (Κεντρική Υπηρεσία) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.

1 Γεωπόνος Φυτικής παραγωγής

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων 10.06.2009 έως και 19.06.2009

Προκήρυξη

Έντυπο Αίτησης
Υπεύθυνη Δήλωση.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP