Επιστημονικοί ή Εργαστηριακοί Συνεργάτες στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Επιστημονικοί ή Εργαστηριακοί Συνεργάτες για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12-6-2009 μέχρι 1-7-2009

Πληροφορίες:τηλ.2310791327 κ.Λάλου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP