Η ΠΟΣΓ για συνάντηση με ΥΠΕΣ-ΥΠΑΑΤ

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Θέμα: Προσλήψεις Γεωπονικού Προσωπικού σε ΟΠΕΚΕΠΕ με συμβάσεις έργου και επιπτώσεις του Π.Δ. 164 στην εποχική απασχόληση με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

Η Π.Ο.Σ.Γ. προσπάθησε επανειλημμένα με σειρά εγγράφων και παραστάσεις να σας επιστήσει την προσοχή για τα θέματα προσλήψεων εποχικού Γεωπονικού προσωπικού που αφορούν Υπηρεσίες και Οργανισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να πάρουμε σαφείς απαντήσεις για τα παραπάνω θέματα παρότι αποτελούν ζητήματα αιχμής για το Γεωπονικό κλάδο αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία των διαφόρων Οργανισμών(ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ), και Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ όπως Δακοκτονία κ.α.

Αντ΄ αυτού έχουμε γίνει αποδέκτες συνεχών καταγγελιών συναδέλφων που αφορούν την συνέχιση των αδιαφανών προσλήψεων με συμβάσεις έργου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την διατήρησης των απαγορεύσεων του Π.Δ. 164 παρότι είχαμε, σε πρόσφατη συνάντηση της 24-04-2009, με τον Διευθυντή Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Υπηρεσιακούς παράγοντες, την διαβεβαίωση ότι θα προχωρούσε ερμηνευτική διάταξη που θα ρύθμιζε τα θέματα του Π.Δ. 164.

Πιστεύοντας στον διάλογο και στην επίλυση των θεμάτων με συναίνεση και συμφωνία καλούμε τις ηγεσίες των δύο Υπουργείων είτε από κοινού είτε κατά μόνας, σε συνάντηση με τους συνδικαλιστικούς φορείς των Γεωτεχνικών προκειμένου με πνεύμα συνεργασίας να βρούμε λύσεις αμοιβαία επωφελείς και λειτουργικές τόσο για την Δημόσια Διοίκηση όσο και για τον κλάδο των Γεωπόνων

Η ΠΟΣΓ πιστεύει ότι η νομιμότητα και η εφαρμογή του άρθρου 21 του Νόμου 2190/94 είναι μονόδρομος προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα η στελέχωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και να παραχθεί έργο και ταυτόχρονα για αποδοθεί το περί δικαίου αίσθημα στο ευαίσθητο κομμάτι της εργαζόμενης νεολαίας που τόσο λείπει τον τελευταίο καιρό.

Επίσης η ρύθμιση του Π.Δ. 164 που αφορά το 24μηνο για τους συμβασιούχους και η ερμηνεία εφαρμογής του είναι επιτακτική για την ορθή στελέχωση και λειτουργία των Δημοσίων φορέων.

Η ΠΟΣΓ με αίσθημα ευθύνης καλεί έστω και τώρα την Πολιτική Ηγεσία των συναρμόδιων Υπουργείων σε συνάντηση προκειμένου να διευθετηθούν τα μείζονα αυτά ζητήματα και να αποφευχθούν οι όποιες δυσάρεστες παρενέργειες στο έργο και την λειτουργία των προαναφερόμενων Οργανισμών και Φορέων

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΟΥΒΑΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP