Επιστημονικοί & Εργαστηριακοί Συνεργάτες στο Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009

Επιστημονικοί & Εργαστηριακοί Συνεργάτες στο Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης γι' ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι από τις 12/6/2009 έως τις 1/7/2009

Πληροφορίες: κα Παρασκευή Παπακοτούλα 2310791325

Αναλυτικά

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP