Γεωπόνος στο Σταθμό Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών - Θεσσαλονίκης

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

Πρόσληψης εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Σταθμού Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών - Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εδρεύει στο Δήμο Θέρμης.

1 Θέση Π. Ε. Γεωπονικού (Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων) με lower

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων 06.06.2009 έως και 15.06.2009

Προκήρυξη

Έντυπο Αίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP