Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

Αρχίζει την επόμενη Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009 και θα συνεχιστεί μέχρι και την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009 η υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού που θα καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2009 - 2010.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) ή με courier τις αιτήσεις, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται για κάθε θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, στη Διοίκηση του Οργανισμού, στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, τ.κ. 174 56, υπ’ όψιν της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν περισσότερες από μία ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ, οι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση για μία σχολή, αλλά μπορούν να ζητήσουν να αξιολογηθούν για την ίδια ειδικότητα σε περισσότερες της μίας σχολές.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα δημιουργηθούν πίνακες αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, που θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2009-2010. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζονται από την υπ’ αριθμόν 7856/191/2008 Απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 700/Β’/22.04.2008).
Μαζί με την αίτηση, που είναι έντυπη και χορηγείται από τις Γραμματείες των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή μέσα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού, στη διεύθυνση http://www.oaed.gr/, οι υποψήφιοι υποβάλουν επίσης:

- Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας, επικυρωμένη από αρμόδια αρχή- Αντίγραφο ή νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Βασικού Τίτλου Σπουδών. Στον βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη. Στη περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει: α) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και β) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κλπ).- Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών. - Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας. - Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας. - Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή δελτίου ανεργίας από όσους εκ των υποψηφίων είναι άνεργοι.- Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟY) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.- Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικής δήλωσης ή των εντύπων Ε1.- Φωτοτυπία εντύπων Ε3 της ιδιότητας ή του επαγγέλματος, για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Εάν ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85.
Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις οποίες απαιτείται βιβλιάριο υγείας (σε ισχύ) όπως: ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14 Νοσηλευτές,
ΠΕ14 Γεωπόνοι-Τεχνολόγοι Τροφίμων, ΠΕ18 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΤΕ-ΔΕ Αρτοποιοί, ΤΕ-ΔΕ Ζαχαροπλάστες, ΤΕ-ΔΕ Μάγειροι, ΤΕ-ΔΕ Κομμωτές, ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Αισθητικοί, ΠΕ14-Φαρμακοποιοί, ΠΕ15-Διαιτολόγοι, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ-ΤΕ-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ18-Επισκεπτών Υγείας, ΠΕ18-Ιατρικών Εργαστηρίων, ΠΕ18-Φυσιοθεραπείας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του. Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής πρέπει να έχουν Βασικό Τίτλο Σπουδών στην ειδικότητα Πληροφορικής.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση http://www.oaed.gr/.
Το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 και 3 του Νόμου 2336/95 και με το άρθρο 16 του Νόμου 2643/98, ενώ οι προσωρινοί αναπληρωτές, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του Νόμου 3518/2006.

πηγή:proslipsis.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ "ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ" ΕΥΚΟΛΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΔΩ!

Ευχαριστούμε τον Σπύρο για την επισήμανση!

4 σχόλια:

Ανώνυμος 12 Ιουνίου 2009 - 1:43 μ.μ.  

ο οαεδ θα απασχολησει ικανους αριθμους ανεργων γεωπονων ως καθηγητες??

Ανώνυμος 12 Ιουνίου 2009 - 4:57 μ.μ.  

ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΑΝΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ, ΕΚΑΝΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΙΧΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

ΟΤΑΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΤΙΑΞΕ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΡΥΣΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΔΡΩΣΕ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΣΩ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΔΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΑ ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ 1-2 ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ 100 ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΣΧΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ. ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΑ ΑΜΟΙΒΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΥΣ ΑΣΧΕΤΩΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΡΜΕΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΙΔΙΩΣ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΑ ΕΠΑΝΔΡΩΘΟΥΝ ΜΕ ΑΛΜΕΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ.ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΘΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.

ΑΣΧΕΤΟ
ΕΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΠΩΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ. ΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΟΥΝ ΑΡΑΓΕ? ΘΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΔΩΣΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ. ΘΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ. ΤΙ? ΑΣ ΜΟΥ ΛΥΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ

Ανώνυμος 12 Ιουνίου 2009 - 5:46 μ.μ.  

Μόνο τεχνολόγους τροφίμων;

Ανώνυμος 13 Ιουνίου 2009 - 11:57 π.μ.  

12 Ιούνιος 2009 4:57 μμ

Ρε φίλε σοβαρά μιλάς τώρα? Καταρχάς οι άνεργοι γεωπόνοι δεν σημαίνει ότι είναι και ηλίθιοι. Και κατά δεύτερο, επειδή το έχουμε ξαναδει το έργο, πάλι οι μόνιμοι-χωμένοι παντού θα μπουν κι εκεί μέσα, όπως συμβαίνει χρόνια τώρα...Τα υπόλοιπα είναι για τα μάτια του κόσμου.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP