Αναστολή της απεργίας των Ιχθυολόγων

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2009

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου ανακοινώνει ότι μετά την μέγιστη δυνατή δημοσιοποίηση και ανάδειξη των αιτημάτων του κλάδου των Ιχθυολόγων στα Μ.Μ.Ε και τους φορείς του Τομέα (ΓΕΩΤΕΕ, Αλιευτικές και Εργασιακές Οργανώσεις) και αφού ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο επαφών καταρχήν με αντιπροσωπείες των κομμάτων της αντιπολίτευσης του Ελληνικού Κοινοβουλίου και επαγγελματικών φορέων και συνεκτιμώντας την διαμορφωμένη κατάσταση στις Υπηρεσίες, αποφάσισε ομόφωνα, την αναστολή της απεργίας–αποχής από συγκεκριμένα καθήκοντα μέχρι τον Σεπτέμβρίο, οπότε και θα επαναλειτουργήσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο που έκλεισε με ευθύνη της κυβέρνησης με πρόφαση τις Ευρωεκλογές.

Ανακοινώνει επίσης ότι οι κινητοποιήσεις δεν αναστέλλονται αλλά θα συνεχιστούν με επαφές με αντιπροσωπείες όλων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου και εκπροσώπων φορέων του τομέα, συνεχείς παρεμβάσεις στην Πολιτική Ηγεσία και προκήρυξη έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα στο Καλοκαίρι.

Καλούμε την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία να αναλογιστούν τις ευθύνες τους για την μη επίλυση κανενός προβλήματος, την καθημερινή καταστρατήγηση κάθε νομιμότητας στις διοικητικές διαδικασίες και πρακτικές, την συνεχή υποβάθμιση του κλάδου και του Τομέα Αλιείας . Τους καλούμε να λάβουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την προστασία των θαλασσών και των υδάτινων οικοσυστημάτων γενικότερα, για την υιοθέτηση σταθερών πολιτικών και θέσεων στις διαδικασίες αναθεώρησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της υπό διαμόρφωση Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ε.Ε, αξιοποιώντας το επιστημονικό τους δυναμικό και στηριζόμενοι στους θεσμοθετημένους επιστημονικούς οργανισμούς (ΓΕΩΤΕΕ) και θεσμικά όργανα., όπως το Συμβούλιο Αλιευτικής Πολιτικής, στο οποίο ζητούμε να συμμετέχουμε. Μόνο τότε, η χώρα μας με ζωτικά θαλάσσια αμυντικά και οικονομικά συμφέροντα, με πρωτοπόρα εξαγωγική δραστηριότητα τις υδατοκαλλιέργειες και τον μεγαλύτερο σε αριθμό και απασχολούμενους επαγγελματικό και ερασιτεχνικό στόλο της Ευρώπης θα αποκτήσει επιτέλους διαπραγματευτική ισχύ.


Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Δρ. Γ. Τιγκίλης
Η Γεν.Γραμματέας Β.Λαλιώτου

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP