Η ΠΟΣΕΓ για την ανάθεση ΟΣΔΕ 2009

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

Ανάθεση του ΟΣΔΕ και πληρωμή του κατά ανάθεση αναδόχου.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χατζηγάκης με το υπ’ αριθ. πρωτ. 719/9.2.2009 έγγραφό του προς την ΠΑΣΕΓΕΣ αναφέρει και αιτείται : «Σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε ήδη η διαδικασία για την προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της συμπλήρωσης δηλώσεων ΟΣΔΕ 2009 – 2010 – 2011. Μέχρις ολοκληρώσεως των διαδικασιών του ως άνω διαγωνισμού παρακαλούμε να συνεχίσετε να παρέχετε τη συνδρομή σας στους αγρότες για τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2009, στα πλαίσια του από 28.4.2004 μνημονίου συνεργασίας». Στις 31/3/2009 το παραπάνω έγγραφο του κ. Υπουργού επικυρώνεται με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας.
Η πράξη αυτή, που επαναλαμβάνεται περίπου δεκαπέντε χρόνια, είναι σε ευθεία αντίθεση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, παραγνωρίζει κάθε έννοια δικαίου και καλλιεργεί την εντύπωση ότι στη χώρα μας, «το κράτος δικαίου» και «η αξιοκρατία» έχουν θέση μόνο στα όνειρα μας ή στα προεκλογικά προγράμματα.
Στις 3/4/2009 οι υπουργοί, Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με το πρόσχημα των καταληκτικών ημερομηνιών καταθέτουν προσθήκη στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της σύμβασης πώλησης των εταιριών Ολυμπιακών Αερογραμμών» με την οποία «Για το έτος 2009, το κόστος ενεργοποίησης των ατομικών δικαιωμάτων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που περιλαμβάνει το έργο της συγκέντρωσης, εισαγωγής και επεξεργασίας των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, θα καλυφθεί ομοίως από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, η δε σχετική δημόσια σύμβαση μπορεί να συναφθεί από την αναθέτουσα αρχή εκτός από τον ως άνω τρόπο και με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης, εάν για λόγους τεχνικούς η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 περ.β του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 31 παρ. 1, εδαφ. β της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).»
Η παραπάνω πράξη είναι καινούργια ανακάλυψη και προστίθεται στον περίεργο κύκλο των αναθέσεων του ΟΣΔΕ, με τον ίδιο πάντα ανάδοχο και την ίδια πάντα αιτιολογία (δεν προλαβαίνουμε). Εδώ όμως η νομιμότητα της παραπάνω προσθήκης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους νομικούς, τα Ελληνικά δικαστήρια, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πολύ πιθανόν να οδηγήσει την χώρα σε ανεξέλεγκτες περιπέτειες με απροσδιόριστες συνέπειες.
Η ΠΟΣΕΓ επανειλημμένα έχει επισημάνει προς κάθε κατεύθυνση ότι, το σύστημα των κατά επανάληψη αναθέσεων του ΟΣΔΕ, αναπαράγει την διαπλοκή και την κακοδιαχείριση, εξυπηρετεί τους ημετέρους, δημιουργεί λάθη στις καταχωρήσεις, προβλήματα στους ελέγχους, καθυστερεί τις πληρωμές των αγροτών και προκαλεί δημοσιονομικές διορθώσεις (πρόστιμα) στην χώρα.
Στο διάστημα των δεκαπέντε ετών, όλες οι ενέργειες που έγιναν για την βελτίωση δήθεν του συστήματος, ήταν ευκαιριακές, ήταν προσχηματικές χωρίς συνοχή και συνέχεια, χωρίς προγραμματισμό και βούληση για ορθή εφαρμογή του ΟΣΔΕ. Αποδείχθηκε τελικώς ότι έγιναν με μοναδικό σκοπό να παραπλανήσουν τις αρμόδιες για την νομιμότητα αρχές, της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ΟΣΔΕ στην χώρα μας εξαιτίας των αναθέσεων στην ΠΑΣΕΓΕΣ και τις ΕΑΣ, εφαρμόστηκε με το πιο πρόχειρο και αναξιόπιστο τρόπο με αποτέλεσμα τα πρόστιμα χρόνο με τον χρόνο να διογκώνονται και συνολικά να ξεπεράσουν το 1,3 δίς Ευρώ.
Η ΠΟΣΕΓ θεωρεί ότι μετά την νέα ανάθεση των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2009 και την ρύθμιση πληρωμής του κατά ανάθεση αναδόχου η χώρα εισέρχεται σε μεγάλες περιπέτειες από την καταστρατήγηση των αρχών της διαφάνειας, της ισότητας και του υγιούς ανταγωνισμού
Για το λόγο αυτό ζητάμε, από τα πολιτικά κόμματα, από τους Βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές να πάρουν θέση:
· Για την εκτός νομιμότητας περί δημοσίων συμβάσεων ανάθεση στην ΠΑΣΕΓΕΣ του ΟΣΔΕ για το 2009.
· Για την απαράδεκτη και εκτός κάθε έννοιας δικαίου προσθήκη, ρύθμιση πληρωμής του κατά ανάθεση αναδόχου.
· Για τις αιτίες που δημιουργούν προβλήματα και καθυστερήσεις στην καταβολή των ενισχύσεων, και
· Για τα πρόστιμα που επιβάλλει η ΕΕ και πληρώνει ο ελληνικός λαός.
Για μας τον λόγο έχουν πλέον η Ελληνική Δικαιοσύνη, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ΟΣΔΕ είναι σημαντικό εργαλείο για την χάραξη Αγροτικής Πολιτικής και την Αγροτική Ανάπτυξη μιας χώρας και για το λόγο αυτό είναι υπόθεση των ικανών και των ειδικών και όχι των ημετέρων και αρεστών.
Η πολιτική των αναθέσεων είναι εκτός των ορίων της νομιμότητας, εκτός λογικής, εξυπηρετεί τους λίγους και βλάπτει τους πολλούς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ευθύμιος Ιακωβάκης

Ο Γ. Γραμματέας Δημήτριος Καρακώστας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΣΔΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP