Θέσεις εργασίας για γεωπόνους στον ιδιωτικό τομέα

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

1.Η ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ζητεί νέους για εποχιακή εργασία, κατά προτίμηση Πτυχιούχους ή Φοιτητές Βιολογικής - Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης για απασχόληση σε έργα καταπολέμησης κουνουπιών. Δίπλωμα οδήγησης θα θεωρηθεί προσόν. Βιογραφικά στο fax: 23920 72939, e-mail: info@ecodev.gr, τηλ: 23920 72940.

2.Η CRETA FARM επιθυμεί να προσλάβει 1 (ένα) άτομο κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΕΤΔ) με έδρα το Ρέθυμνο. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι άτομο της κατηγορίας ΠΕ με ειδικότητα Επιστήμης Τροφίμων ή Διατροφής- Διαιτολογίας και θα αναλάβει την οργάνωση της δομής και λειτουργίας νέου τμήματος στο Ρέθυμνο.
Απαραίτητα προσόντα: Μεταπτυχιακός/ Διδακτορικός Τίτλος Τουλάχιστον διετής (2) επαγγελματική εμπειρία σε θέση εργασίας συναφή με το αντικείμενο σπουδών, Άριστη γνώση αγγλικών, Διοικητικές Ικανότητες (Management Skills)
Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία σε Προγραμματισμό, Διαχείριση και Συντονισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Άριστη γνώση γαλλικών
Η Εταιρεία προσφέρει: Ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη, Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, Αμοιβή αναλόγως προσόντων
Αποστολή Βιογραφικών:e-mail: iapostolopoulou@cretafarm.gr μέσω Fax: 28310-86751υπόψη κα Αποστολοπούλου Ιωάννας

3.Αγρόκτημα στα Κύθηρα ζητά Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας, υπεύθυνο αγροτικής παραγωγής ( κηπευτικά-δενδροκομικά).Προτιμώμενη μορφή συνεργασίας με ποσοστό συμμετοχής σε υπό σύσταση εταιρεία γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Επικοινωνία κ.Μανώλης τηλ: 27360-33748 κιν:6937349882

4. Η Optimal Business Action Α.Ε. ζητά να προσλάβει, ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Απαραίτητα προσόντα :
Απόφοιτοι Γεωπονίας με κατεύθυνση στη ζωϊκή παραγωγή ή απόφοιτοι
Κτηνιατρικής με εμπειρία στις ζωοτροφές (ιδανικά στη χοιροτροφία)
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας , γνώση της γερμανικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί . Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Προσωπικά χαρακτηριστικά : Υπευθυνότητα & πνεύμα ομαδικότητας
Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπροσωπικών σχέσεων
Η εταιρία παρέχει: Μισθό αναλόγως προσόντων + bonus, αυτοκίνητο + κινητό, προοπτικές ανάπτυξης σ' ένα ευχάριστο & δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν απαραιτήτως όλα τα παραπάνω κριτήρια παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό ΟΒΑ/ΖΩΠΑ μέσω e-mail: doukas@optimalba.gr ή μέσω fax στο 210 3259380.

5. Ιδιώτες επενδυτές σε ελαιώνα στην Κεντρική Ελλάδα ζητούν γεωπόνο να συμμετέχει ως σύμβουλος στην καλλιέργεια ελιάς. Απαραίτητα στοιχεία: Βιογραφικό και προϋπηρεσία 5 ετών τουλάχιστον Τηλ.2428091031/6972139351

6. Ένα γεωπόνο για την περιοχή της Κρήτης επιθυμεί να προσλάβει η μεγαλύτερη εταιρεία συμβούλων στον αγροπεριβαλλοντικό χώρο NOVACERT ΕΠΕ, με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η θέση είναι αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα προσόντα :
Απόφοιτος τμήματος Γεωπονίας (ΑΕΙ/ΤΕΙ). Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν.
Διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη ή/και στις επιθεωρήσεις συστημάτων ποιότητας προϊόντων ή/και υπηρεσιών (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, AGRO κλπ).
Άριστη ή Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση και άλλης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών Η/Υ.
Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αμοιβές, εταιρικό αυτοκίνητο και συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην παρακάτω διεύθυνση evagelopoulos@novacert.gr μέχρι τις 25 Απριλίου 2009. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP