Ενημέρωση-παρουσίαση πάνω στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS (ArcInfo – ArcView – ArcGIS Server)

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

H Marathon Data Systems με χαρά προσκαλεί τους Γεωργικούς Συμβούλους και τους υποψήφιους Γεωργικούς Συμβούλους
(Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Κτηνίατροι, Ιχθυολόγοι κ.λ.π.) για μια ενημέρωση-παρουσίαση πάνω στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS (ArcInfo – ArcView – ArcGIS Server) με έμφαση σε εφαρμογές για: Δηλώσεις καλλιεργειών, Δημιουργία εδαφολογικού χάρτη, Χαρτογράφηση εδαφών & βλάστησης, Πρόβλεψη παραγωγής καλλιέργειας, Εκτίμηση ζημιών των καλλιεργειών, Έλεγχος δηλώσεων των καλλιεργειών, Βελτίωση παραγωγικότητας του εδάφους, Προστασία γεωργικών & περιβαλλοντικών περιοχών, Χρήση δορυφορικών εικόνων για εκτίμηση καλλιεργειών, Ανάλυση αρδευτικού δικτύου, Εκτίμηση κινδύνου ρύπανσης υπόγειων υδάτων, Πρόβλεψη μελλοντικών επιπέδων ρυπαντικών ουσιών, Παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, Βελτίωση εδαφικών ιδιοτήτων, Εντοπισμός περιοχών με ασθένειες στις καλλιέργειες, Μεταβολή χρήσεων γης από χρονιά σε χρονιά κ.λ.π.


Σάββατο 25 Απριλίου 2009
11:30 – 14:30 στο ξενοδοχείο Electra Palace Θεσσαλονίκη

Γλώσσα ελληνική, Υποχρεωτική η δήλωση συμμετοχής, ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Τηλ: 210 - 6198866 / FAX: 210 -6198825 http://www.marathondata.gr/
e-mail: marathon@otenet.gr


Η marathodata ιδιωτική εταιρία είναι και κάνει την πρόσκληση της ενημέρωσης για να τσιμπίσει πελάτες(και καλά κάνει) πέρα την συνεργασία που έχει με το ΓΕΩΤΕΕ για τα σεμινάρια.

Η ερώτηση είναι ποιους ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ προσκαλεί για να ενημερώσει;
Τους μελλοντικούς;

Για την ένταξη νέων γεωργικών συμβούλων στο ΜΗΤΡΩΟ δεν έχουμε κανένα νέο(ούτε φυσικά προκήρυξη) αν και λέγανε με την αρχή της νέας χρονιάς.

Το ΓΕΩΤΕΕ έχει να ανακοινώσει κάτι ή πρέπει να φτιάξουμε καμιά επιτροπή ή ομάδα εργασίας πρώτα;

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP