1 Γεωπόνος στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

1 θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

- 1 Θέση ΠΕ Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
10/4/2009 - 20/4/2009
Τηλέφωνο:
2310-476661

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP