1 Θέση στη ΔΕΗ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου

Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

1 Θέση ΠΕ Γεωπόνων (Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου της ΔΕΗ Α.Ε.


Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
8/4/2009 - 16/4/2009
Τηλέφωνο:
2610-366526

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP