1 Γεωπόνος στο ΠΕΓΕΑΛ Ηρακλείου

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

Πρόσληψης τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Περιφερειακού Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.) Ηρακλείου, Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου (Κρήτης)


1 Θέση Π. Ε. Γεωπόνων(Εγγείων Βελτιώσεων, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Φυτικής Παραγωγής)
1 Θέση ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (Φυτικής Παραγωγής)
- 1 Θέση ΠΕ Χημικών

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων :
Από 23/04/2009 έως και 04/05/2009

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP