Εγχειρίδιο για την Πράσινη επιχειρηματικότητα από ΕΟΜΜΕΧ

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Eγχειρίδιο για την "Πράσινη Επιχειρηματικότητα για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις" ολοκλήρωσε και ήδη διαθέτει στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες το Φόρουμ Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ ενώ η επόμενη θεματική ενότητα που ολοκληρώνει είναι οι "Συστάδες Επιχειρήσεων" και το εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμο το αμέσως προσεχές διάστημα.Στο κείμενο του εγχειριδίου που διατίθεται ήδη αναδεικνύεται η συμβολή και οι προοπτικές του νέου, δυναμικού και σε πολλούς άγνωστου κόσμου των "πράσινων" επιχειρηματικών δράσεων και πρακτικών με στόχο τη σταδιακή προσαρμογή της επικρατούσας νοοτροπίας με την οποία λειτουργούν και επιχειρούν σήμερα οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, το εγχειρίδιο σκοπεύει να:

- Διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις απαραίτητες πηγές πληροφοριών και απαντήσεων σε θέματα που σχετίζονται με μια, λίγο-πολύ, συγκεχυμένη αντίληψη γύρω από το "πράσινο επιχειρείν".
- Παρουσιάσει τις δυνατότητες και προοπτικές που ανοίγονται στην ελληνική αγορά για την ανάληψη επιτυχημένων πρωτοβουλιών "πράσινης" επιχειρηματικότητας.
- Αναδείξει τρόπους βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησής.
- Προβάλει τα πλεονεκτήματα μιας "πράσινης" επιχειρηματικής δράσης και της ανάλογης σχέσης της με το οικονομικό αποτέλεσμα.
- Καταγράψει τις δυνατότητες χρηματοδότησης των "πράσινων" επιχειρηματικών σχεδίων.
- Βοηθήσει στην προσαρμογή των επιχειρηματικών σχεδίων σύμφωνα με τις προτεραιότητες της "πράσινης" αγοράς.
- Ωθήσει στην αξιοποίηση όλων των επιχειρηματικών δυνατοτήτων, που προκύπτουν από την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος.
- Ενισχύσει, τελικά, την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Φόρουμ Επιχειρηματικότητας

Δείτε εδώ το εγχειρίδιο «Πράσινη Επιχειρηματικότητα για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις»

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP