1000 προσλήψεις στην ΑΓΡΟΓΗ με την μέθοδο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

Προς τους Υπουργούς

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Χατζηγάκη
Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο


Η προεκλογική αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να κρατηθεί στην εξουσία την οδηγεί στην παλαιά και «δοκιμασμένη» συνταγή των πελατειακών σχέσεων και του κομματικού στρατού των διορισμένων εγκαθέτων στην διοίκηση. Τελευταίο θύμα τους ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στον οποίο οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Εσωτερικών προσέλαβαν ήδη με 12μηνες συμβάσεις μίσθωσης έργου 987 πρόσωπα!

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση 286974/6-5-2009 τα πρόσωπα αυτά προσλαμβάνονται δήθεν για α) «την παρακολούθηση των φορέων συμπλήρωσης, ψηφιοποίησης και καταχώρησης των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης του 2009» και β) «την συμμετοχή με επιτόπιες επισκέψεις στις χαρτογραφικές ενότητες στα πλαίσια ανανέωσης του χαρτογραφικού υποβάθρου».

Μάλιστα, εντελώς υποκριτικά και προκειμένου να καλύψουν την σκανδαλώδη απόφασή τους, οι συνυπογράφοντες Υπουργοί επικαλούνται την διάταξη του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, αναφέροντας ότι το προσωπικό που θα απασχοληθεί με μίσθωση έργου δεν θα πρέπει να εκτελεί έργο που «ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα».
Όμως η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική:

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατ' έτος τα τελευταία χρόνια προσελάμβανε έκτακτο προσωπικό με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ώστε να ενισχύεται το τακτικό του προσωπικό στους επιτόπιους ελέγχους .... Φέτος τέτοιο προσωπικό δεν έχει προσληφθεί! Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την μη ενίσχυση του Οργανισμού με τακτικό προσωπικό, οδηγεί στο λογικό αποτέλεσμα οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου να χρησιμοποιούνται ήδη, όπως καταγγέλλεται, ακριβώς στα καθήκοντα τα οποία απαγορεύεται από τον νόμο να ασκούν: στους επιτόπιους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ!

Πέρα από την παραβίαση της νομοθεσίας για τις προσλήψεις, πέρα από τον εξευτελισμό κάθε έννοιας αξιοκρατίας και αξιοπρέπειας, οι εξελίξεις αυτές θα έχουν και δύο ακόμη πολύ δυσάρεστες συνέπειες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το έργο του:
Α. Δεδομένου ότι οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου ήδη χρησιμοποιούνται, όπως καταγγέλλεται, στην διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, κάθε έκθεσή τους θα υπόκειται σε ακύρωση, ως ανυπόστατη, σε περίπτωση που ο αγρότης στον οποίο αφορά, την προσβάλει. Μία τέτοια εξέλιξη θα επιβαρύνει υπέρμετρα οικονομικά και διοικητικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ενδέχεται, αν οι προσφυγές προσλάβουν μαζικό χαρακτήρα, να υπάρξουν συνέπειες και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Το κύριο έργο για το οποίο υποτίθεται ότι προσλήφθηκαν, δηλαδή η ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων στο πλαίσιο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, θα παραμεληθεί, δεν θα εκτελεσθεί ή θα εκτελεσθεί πλημμελώς, με αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες για την χώρα μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν τέλει σε βάρος των ίδιων των αγροτών μας.
Το γεγονός ότι η εσκεμμένη, συστηματική και ρουσφετολογική παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας για τις προσλήψεις είναι συνειδητή πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύεται από ανάλογη πρωτοβουλία της για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την χαρτογράφηση από το Υπουργείο στην ΑΓΡΟΓΗ Α. Ε., από την οποία αναμένεται να προσληφθούν άλλοι χίλιοι (1.000) συμβασιούχοι με μίσθωση έργου! Η ανάθεση γίνεται με τροπολογία στο παντελώς άσχετο με το θέμα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας με τίτλο « Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις», το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στην Βουλή! Τελικά, μετά την τροπολογία, ποιος θα κάνει την χαρτογράφηση; Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΑΓΡΟΓΗ Α. Ε. ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης;
Φαίνεται ότι το γεγονός ότι η Ελλάδα, από τις αρχές του 2007 έχει πληρώσει σε πρόστιμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 1,1 δισεκατομμύρια Ευρώ και έχει τεθεί σε καθεστώς επιτήρησης δεν απασχολεί την Κυβέρνηση! Αντίθετα! Χρησιμοποιεί την δική της ανεπάρκεια και τις τεράστιες αστοχίες στο Σύστημα Γεωγραφικής Απεικόνισης Αγροτεμαχίων (που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και να λειτουργεί από τις 31-12-2008) για την διαχείριση και την ικανοποίηση αιτημάτων των πελατειακών της δικτύων, μετατρέποντας τους πολίτες σε πολιτικά ανδράποδα και εκθέτοντας την χώρα διεθνώς!

Κατόπιν των ανωτέρω
Α. Ερωτώνται οι συναρμόδιοι κ. Υπουργοί

1. Ποιο είναι το «σύνηθες έργο» των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ;
2. Επαρκεί το τακτικό προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ για την εκτέλεση του «συνήθους έργου» του;
3. Ποιο ήταν το έργο που αναλάμβαναν μέχρι πρόσφατα οι συμβασιούχοι υπάλληλοι που προσελάμβανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου;
4. Δεδομένου ότι τέτοιο προσωπικό φέτος δεν έχει προσληφθεί, ποιος θα εκτελέσει το έργο που επιτελούσαν οι ως άνω υπάλληλοι;
5. Για ποιους λόγους και κυρίως με ποια διαδικασία προσλήφθηκαν οι 987 συμβασιούχοι μίσθωσης έργου στον ΟΠΕΚΕΠΕ;
6. Ποιοι ακριβώς είναι οι όροι των ανωτέρω συμβάσεων μίσθωσης έργου;
7. Ποιο είναι το περιεχόμενο των επιτόπιων ελέγχων στους οποίους ήδη απασχολούνται η συμβασιούχοι μίσθωσης έργου και είναι συμβατό το περιεχόμενο αυτής τους της απασχόλησης με την ΚΥΑ που προσδιορίζει τα της πρόσληψής τους και κυρίως με τον Ν.2527/1997;
8. Εγγυάται η Κυβέρνηση ότι το έργο της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων στο πλαίσιο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2009 θα ολοκληρωθεί και πότε;
9. Έχουν υπολογισθεί οι οικονομικές, διοικητικές και άλλες συνέπειες της καταγγελλόμενης εμπλοκής των συμβασιούχων μίσθωσης έργου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο «σύνηθες έργο» των τακτικών υπαλλήλων του Οργανισμού;
10. Ποιος οργανισμός ή υπηρεσία θα υλοποιήσει το έργο της ηλεκτρονικής χαρτογράφησης της αγροτικής γης, τόσο για να υποστηρίζεται το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Κοινοτικών Επιδοτήσεων, όσο και οι Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης;
11. Πόσο προσωπικό, ποιών ειδικοτήτων και με ποιας μορφής σχέση εργασίας θα προσλάβει η εταιρία ΑΓΡΟΓΗ Α. Ε. για το έργο χαρτογράφησης των αγροτικών γαιών;

Β. Καλούνται οι συναρμόδιοι κ. Υπουργοί να καταθέσουν κάθε έγγραφο που τεκμηριώνει τις απαντήσεις τους στα ανωτέρω ερωτήματα και ιδίως:

1. Τις προκηρύξεις με τις οποίες κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να αιτηθούν την απασχόλησή τους με σχέση μίσθωσης έργου
2. Τις αποφάσεις του Οργανισμού με τις οποίες επελέγησαν αυτοί με τους οποίους συνήψε σύμβαση έργου
3. Τυπικό κείμενο των εν λόγω συμβάσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι όροι της συνεργασίας
4. Αναλυτικές εκθέσεις προόδου και αξιολόγησης του έως τώρα έργου χαρτογράφησης των αγροτικών γαιών


ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Μάρκος Μπόλαρης
Βασίλης Κεγκέρογλου
Μιχάλης Καρχιμάκης
Γιάννης Δριβελέγκας
Μιχάλης Τιμοσίδης
Θεοδώρα Τζάκρη
Γιώργος Πεταλωτής
Δημήτρης Βαρβαρίγος
Γιώργος Ντόλιος
Γιάννης Σκουλάς

20 σχόλια:

Ανώνυμος 30 Ιουλίου 2009 - 8:21 π.μ.  

Όντως, έτσι είναι δυστυχώς, οι επιτόπιοι ξεκίνησαν από τα βύσματα, που είναι ταυτόχρονα οι περισσότεροι μελετητές, "φαρμακάδες" και ιδιώτες γενικότερα (όσοι είναι γεωπόνοι, γιατί το έργο των επιτοπίων θα το "φέρουν εις πέρας"-μάλλον από το σπίτι τους και όχι στα χωράφια-όλες οι ειδικότητες συμπεριλαμβανομένων και των διοικητικών υπαλλήλων που μπήκαν με την ψευτοσύμβαση)...Και φυσικά θα διεκδικήσουν μονιμοποίηση από το παράθυρο με το τέλος της ψευτοσύμβασης.Τελικά τί θα γίνει με την προσβολή και ακύρωση της όλης υπόθεσης;;;...σιγή ασυρμάτου...από όλους.Α, ξέχασα να πω ότι ο νέος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι "φρεσκοδιορισμένος" εδώ και ένα ή δύο μήνες (φυσικά από την κυβέρνηση) γι΄αυτό να μην περιμένουμε ούτε γρήγορες αλλά ούτε δίκαιες αποφάσεις.Το κακό έγινε...Λυπάμαι για την κατάντια του ΟΠΕΚΕΠΕ που έγινε μαγαζάκι του κάθε Χατζηγάκη και του κάθε βουλευτάκου.'Ομως... λιγοστεύουν οι μέρες τους...

Ανώνυμος 30 Ιουλίου 2009 - 9:36 π.μ.  

Γιατί πως αλλιώς έκανε προσλήψεις η Αγρογή με μόρια???? όλοι οι τελευταίας φουρνιάς μόνιμοι είναι από Τρίκαλα... αυτό μόνο!

Ανώνυμος 30 Ιουλίου 2009 - 12:51 μ.μ.  

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΞΕΦΤΙΛΑΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ. Ο ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ. ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ...

Ανώνυμος 30 Ιουλίου 2009 - 3:15 μ.μ.  

Όντως έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν, εμείς τους ψηφίσαμε, εμείς "απολαμβάνουμε" τα "οφέλη".
Οι μέρες τους τελειώνουν...
Μαύρο στον μαυρογιαλούρο!....

Ανώνυμος 30 Ιουλίου 2009 - 6:19 μ.μ.  

Κωδικα Επαγγελματικης Δεοντολογιας??????????

Αρθρο 4
Ο γεωτεχνικος οφειλει να απεχει απο καθε πραξη αθεμιτου ανταγωνισμου ή αθεμιτης συνεργασιας

Αρθρο 13
Απαγορευεται οποιαδηποτε προσφορα υπηρεσιων που εχει σαν σκοπο τον παραμερισμο συναδελφου ή βλαβη νομιμων συμφεροντων του

Αρθρο 21
καθε παραβαση του παροντος κωδικα διωκεται πειθαρχικα
Yπαρχει καποιος που ελεγχει και τηρει αυτο τον κωδικα?

Μη μου πειτε οτι τα αρθρα αυτα δεν κολλανε στην συμβαση εργου απο την πλευρα των γεωτεχνικων ? γιατι απο τα ανωτερα πατωματα ξερουμε οτι πλεον δεν τηρειται κανενας κωδικας.
Για να παρει μπροστα λοιπον ο κωδικας μηπως εγω πρεπει να γινω ρουφιανος και λαμογιο ωστε να καρφωσω ή να κανω τα ιδια που κανουν αλλοι για να μην ειμαι το μαυρο προβατο?
δεν ημαστε δικομανεις ψαχνουμε απο καπου να βρουμε το δικιο μας εστω και στους ψυχρους νομους

Ανώνυμος 30 Ιουλίου 2009 - 6:55 μ.μ.  

και MIA TEΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΟΣΑ ΠΑΣΟΚΙΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ?

Κ ΠΟΣΑ ΠΑΣΟΚΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΓΗ?

Ανώνυμος 31 Ιουλίου 2009 - 7:52 π.μ.  

30 Ιούλιος 2009 6:55 μμ

εδώ ο κόσμος καίγεται... βαρκούλες αρμενίζουν!
Πάλι το ΠΑΣΟΚ φταίει?
Έλεος πια, προσπαθείς να είσαι νηφάλιος και αντικειμενικός αλλά χάνεις τη ψυχραιμία σου με κάτι τέτοια post! Το καταλαβαίνεις ότι το τελευταίο καιρό έχουν καταστρατηγηθεί και τα τελευταία ψήγματα δικαιοσύνης στις προσλήψεις με 2000 θέσεις με μόνο κριτήριο το βύσμα; Αν όχι κάτι δεν πάει καλά με σένα!

Ανώνυμος 31 Ιουλίου 2009 - 9:42 π.μ.  

Δυναμικό-Υποδομή

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας έχει επιλεχθεί με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια, αποτελείται από επαγγελματίες με υψηλές γνώσεις, κατάρτιση και εμπειρία. Η υλικό-τεχνική υποδομή της Εταιρείας σχεδιάζεται με υψηλές προδιαγραφές και ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας, έτσι ώστε να προσφέρονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Ανώνυμος 31 Ιουλίου 2009 - 11:10 π.μ.  

Είμαι ένας πρώην γεωπόνος.Έχω δουλέψει δύο χρόνια συμβασιούχος(ΕΛΓΑ).Αρκετά συχνά μπαίνω σε blogs γεωπόνων και θλίβομαι.Το επαγγέλμα πάει από το κακό στο χειρότερο.Κάθε χρόνο νέα άσχημα δεδομένα εμφανίζονται.Τώρα που είμαι "εκτός" νομίζω έκανα καλή επιλογή.Δύο λύσεις υπάρχουν.Ή μένεις προσπαθείς καί αν σου κάτσει καμιά δουλειά μέχρι τα 40 εχει καλώς ή αλλάζεις δούλεια καιείσαι ευτυχισμένος

Ανώνυμος 31 Ιουλίου 2009 - 1:19 μ.μ.  

ΞΕΚΟΛΑΤΕ

ΟΛΟΙ ΦΩΝΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΑΛΛΑ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΧΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΣΟΥΣ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΖΕΡΙΑ. ΒΛΕΠΕ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥΣ, ΚΕΠ, Κ.Λ.Π.

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΝΑ ΨΑΧΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΝΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΠΕΡΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 3.000 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ.
ΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΑΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΗΠΩς ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΑΙ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2.000 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΨΑΧΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΕΙΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΥΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 3.000 ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΒΑΡΥΔΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ(ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΥΘΙΖΟΥΝ) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΨΑΧΝΟΝΤΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΜΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΦΤΗΝΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1.Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΕΤΥΧΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΟΛΑ
2. ΠΕΡΙ ΤΑ 3.000 ΑΤΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΠΙΔΕΣ ΚΟΙΤΑΝΕ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ.

ΠΗΡΕ Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ΜΕ ΣΥΜΒΣΗ ΕΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ Η ΑΓΡΟΓΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. ΠΟΙΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΕΝ ΚΑΝΑΜΕ ΠΟΤΕ ΨΕΥΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΙΣΑΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΕ ΕΛΓΑ. ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΤΙ ΚΑΝΕΤΑΙ ΠΑΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΕΛΓΑ , ΟΠΕΚΕΠΕ.
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ.


ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΣΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΙΑ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ. ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΕΧΟΥΝ ΑΚΡΕΣ ΛΟΓΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ.

ΤΑ ΣΟΒΡΑΚΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΨΑΧΝΕΣΤΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Η ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ ΝΑ ΣΑΣ ΤΑ ΔΩΣΕΙ ΠΙΣΩ.

Ανώνυμος 31 Ιουλίου 2009 - 4:29 μ.μ.  

Συναδελφε 31 Ιούλιος 2009 1:19 μμ

Ευστοχο το σχολιο σου σε γενικες γραμμες αλλα επετρεψε μου να σου πω οτι οι συμβασιουχοι ειναι ενας απο τους παραγωγικοτερους ιστους στο δημοσιο χωρο.Ειναι αυτοι που λαδωνουν την δημοσια σκουριασμενη μηχανη ωστε να δουλεψει και ο ελευθερος επαγγελματιας
Βασικα το παιχνιδι των συμβασεων παιζεται με νεους ανθρωπους που ψαχνουν να εδραιωθουν στην κλειστη αγορα. Δυστυχως η αγκυλωση της ελληνικης σκεψης και πολιτικης εκφυλισε τον θεσμο οπως και τους ιδιους που με τον καιρο τους ρουφα ολο και βαθυτερα στον πατο( αυτο ειναι μεγαλο θεμα)
Το προβλημα ειναι οτι σημερα σε περιοδους υφεσης ελαχιστοποιειται το ευρος εργασιας οπως και το χρημα , ετσι αρχιζει η γκρινια .Σε λιγο καιρο να μου το θυμηθειτε δεν θα υπαρχει χωρος για πολλες κινησεις παντου ειτε συμβασιουχοι ειτε ελευθεροι επαγγελματιες.
Το τελευταιο σου σχολιο περι ¨βισματος ¨δεν ηταν καθολου ευστοχο αφου με λιγα λογια μας λες οτι οι ελευθεροι επαγγελματιες ειναι συνεργατες με τις εκαστοτε εξουσιες,χωρις την εφαρμογη της γνωσης ! Αρα μας μιλας για ενα ακρος διεφθαρμενο χωρο τον, ιδιωτικο, οπου δεν μετραει απολυτα η δυναμικη αλλα η βισματικη!!
Το προβλημα μας ειναι οι καιροσκοπες πολιτικες-τακτικες , απλα διεκδικουμε καθαρη εργασια ακομα και στις συμβασεις η οποια να πουλα την γνωση , να ανταμοιβη την καινοτομια και να επιδοτει την ορεξη για δουλεια! Αυτα δεν βρισκουν οι νεοι συμβασιουχοι και φοβουνται να βγουν εξω απο τις συμβασεις. Απλα και εμεις δεν βγηκαμε σε εναν χωρο απολυτα δυναμικο, οπου δεν τον υποστηριζει ουτε το υπουργειο του, ουτε το επιμελητηριο του, ουτε οι συλλογοι του , οι οποιοι κανουν αυτο που κανω και εγω εδω γραφω τις σκεψεις μου τις στελνω και ικανοποιουμε οτι τα ειπα . Αλλη ειναι η εννοια της, Δυναμικης,την οποια ευχομαι να την βρουμε τωρα μπας και οι επομενες γενιες βρουν κατι καλυτερο, γιατι εμεις δεν βρηκαμε!

Ανώνυμος 31 Ιουλίου 2009 - 5:42 μ.μ.  

ΠΡΟΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΣ 1:19ΜΜ
ΦΙΛΕ "ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ" ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ, ΠΟΥ ΤΡΩΣ ΨΩΜΙ ΑΠΟ ΔΥΟ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΜΕΡΙΕΣ, ΠΟΥ ΚΛΕΒΕΙΣ ΤΟ ΨΩΜΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΟΥ ΓΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΠΟΝΤΑΣ, ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΙΑΣ ΨΕΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΣ ΜΠΛΟΚΑΚΙ (ΠΟΥ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΕΙΧΕΣ), ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΙΤΙ Ή ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΘΑ ΕΚΒΙΑΖΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΝΕΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ) ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ "ΨΑΡΕΥΟΝΤΑΣ" ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΨΕΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗΣ,...ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ "ΣΟΥ ΒΓΑΖΩ ΤΟ ΚΑΠΕΛΟ" ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΨΕΥΤΟΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΠΑΧΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΜΟΓΙΑΣ...ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΥΓΕ...

Ανώνυμος 31 Ιουλίου 2009 - 9:01 μ.μ.  

Αν και παντελώς ανορθόγραφο, το τελευταίο μήνυμα είναι από τα πιο ουσιαστικά που έχω διαβάσει στο blog.

Ανώνυμος 1 Αυγούστου 2009 - 1:52 μ.μ.  

Είμαι αυτός που ανέφερα ότι το τελευταίο μήνυμα είναι το πιο ζουμερό που διάβασα κλπ. Επειδή υπάρχει ένα διάστημα μέχρι την έγκριση των posts, θέλω να διευκρινίσω ότι αναφερόμουν στο μήνυμα της 1.19μμ, ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω διαβάσει, κι ας του επιτίθενται τώρα. Φίλε συμφωνώ σε όσα γράφεις, αλλά πρόσεξε την ορθογραφία σου.

Ανώνυμος 1 Αυγούστου 2009 - 2:38 μ.μ.  

ΑΣ ΒΓΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕ ΝΑ ΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΝΑ ΜΗ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΤΜ/ΤΑ .ΑΛΛΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ!!!!!Η ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗ !!!!ΠΟΥ ΝΑ ΤΑ ΒΡΟΥΝ ΠΑΛΙ Ο ΓΟΝΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ???? ΝΤΡΟΠΗ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ

Ανώνυμος 1 Αυγούστου 2009 - 3:55 μ.μ.  

ΠΡΟΣ ΤΟΝ 1:19
ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΕΧΕΣΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΚΡΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΝΕ ΝΑ ΠΑΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΩΝ!ΑΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΛΕΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΑΔΑ ΣΑΣ ΤΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΤΕ ΟΛΑ!
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΟΒΡΑΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ...ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΗΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΣΚΗΝΑΤΕ ΚΑΛΑ...

Ανώνυμος 1 Αυγούστου 2009 - 4:50 μ.μ.  

συναδελφοι, και συμβασιουχος εχω κανει περι τα 6 χρονια απο δω κι απο κει, και τα τελευταια 2 χρονια δουλευω στο ελευθερο επαγγελμα.τα πραγματα δεν ειναι ευκολα στον ιδιωτικο τομεα.ομως οντως υπαρχουν περιοχες που μπορεις να δουλεψεις πολυ καλα σαν ιδιωτης ομως αν καταγεσαι απο περιοχες που δεν εχουν γεωργοκτηνοτροφικες εκμ/σεις με δυναμικες καλλιεργειες ή ζωικο κεφαλαιο, η προσπαθεια ειναι ματαιη. τα "φεσια" διογκονωνται συνεχως, ακομα και σε πολυκατοικιες για απεντομωσεις οι τιμες ειναι σκοτωμενες και τα λεφτα τα παιρνεις μετα απο 12 μηνες.Δουλευεις σε εργα πρασινου ειτε ιδιωτικα ειτε δημοσια και δεν ξερεις ποτε θα πληρωθεις.μονο σαν μελετητικο γραφειο δεν χρειαζεσαι πολυ μεγαλο κεφαλαιο κινησης, αλλα κι εκει αν δεν έχεις όνομα χρονια στην πιατσα ή ο μπαμπας-μαμα δεν ειναι παλιοι συνταξιουχοι της δνσης γεωργιας,αστα να πανε.θα μασεις τους πελατες που δεν μπορουν να πανε στους "παλιους" ή αυτους που δεν πληρωνουν και δεν θελει κανενας αλλος μελετητης να τους αναλαβει, επιπλεον ειναι αβεβαιο ποτε τρεχουν και για ποσο θα τρεχουν ακομα τα προγραμματα.... γι αυτο ειδικα οι νεοι προτιμουν πιστευω το δημοσιο

Ανώνυμος 1 Αυγούστου 2009 - 5:21 μ.μ.  

Διαβάζοντας το σχόλιο στον ιστοχώρο:http://www.parapolitika.gr/node/8769 που αξίζει να επισκεφτείτε. Είδα μια παραίτηση.Είναι το
Μήπως κάτι περισσότερα ήξερε και την έκανε;.. Μπράβο για το Θάρος και την τόλμη του Γετεχνικού συναδέλφου που δεν ενδίδει σε πιέσεις.
Δεν μας πρόδωσες συνάδελφε αν και διετέλεσες Πρόεδρος σε Δ.Ε. Παραρτήματος ΓΕΩΤΕΕ.

Ανώνυμος 2 Αυγούστου 2009 - 4:06 μ.μ.  

προς 1 Αύγουστος 2009 4:50 μμ


γενικα φιλε, οι γεωπονοι το ΔΗΜΟΣΙΟ το προτιμουν περισσοτερο απο τον ιδιωτικο τομεα


ισως λογω μισθων που ειναι καλυτεροι στο δημοσιο
πιο πολλοι γεωπονοι επιλεγουν δημοσιο και λιγοτεροι ιδωτικες δουλειες.

Ανώνυμος 3 Αυγούστου 2009 - 11:49 π.μ.  

Για τα 10 άτομα που προσλήφθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα με το αρθρο 20 στον ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT ξέρει κανένας τίποτα? Άκουσα ότι είναι όλοι Τρικαλινοί. Μπορούμε να κάνουμε κάποια ένσταση ως προς τη διαδικασία της πρόσληψης (άρθρο 20)???

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP