1 Γεωπόνος στο ΚΕΠΠΥΕΛ Θεσσαλονίκης

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2009

2 Θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά:

1 Θέση ΠΕ Γεωπόνων Φυτικής Παραγωγής
1 Θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων


Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
15/7/2009 - 24/7/2009
Τηλέφωνο:
2310-471011

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP