6 Θέσεις στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009

Θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων(ΠΚΠΦκΠΕ). Αναλυτικά:

- 2 Θέσεις ΠΕ Γεωπόνων (εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής)
- 2 Θέσεις ΠΕ Γεωπόνων στην Ηγουμενίτσα
- 2 Θέσεις ΠΕ Γεωπόνων ατο Φυλάκιο Κακαβιάς
- 1 Θέση ΥΕ Εργατών (Χειρωνακτες)


Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
10/7/2009 - 20/7/2009
Τηλέφωνο:
26510-40701

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP