Κοινή Ανακοίνωση ΝΕ ΚΚΕ Ημαθίας & Πέλλας για τα προβλήματα στην εξαγωγή των επιτραπέζιων ροδακίνων

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Με αφορμή τα προβλήματα στη εξαγωγή των επιτραπέζιων ροδάκινων των Νομών Ημαθίας και Πέλλας

Η διαμάχη που έχει ξεσπάσει, μεταξύ των συνεταιρισμών-υπόλοιπων εξαγωγικών φορέων και της Ομοσπονδίας φορτηγών αυτοκινητιστών διεθνών μεταφορών, για τον τρόπο που θα γίνει η μεταφορά της παραγωγής ροδάκινου στο εξωτερικό, καθώς και η απόγνωση των παραγωγών γιατί απειλείται να χαθεί και το εισόδημά τους, αφού ο κίνδυνος να σαπίσει η παραγωγή είναι πλέον ορατός, αναδεικνύουν πόσο ρεαλιστική είναι η πρόταση του ΚΚΕ για κοινωνικοποίηση των βασικών και συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής στους τομείς των μεταφορών και του εξωτερικού εμπορίου στα πλαίσια μιας λαϊκής οικονομίας με λαϊκή εξουσία.
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ζητήματα των μεταφορών, παραδίδει στις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις τις διεθνείς και εσωτερικές οδικές μεταφορές και επικεντρώνεται στην ανάγκη ικανοποίησης των τριών αλληλοεξαρτώμενων αρχών, δηλαδή της ανταγωνιστικότητας, της απελευθέρωσης και της κερδοφορίας.
Αυτές ακριβώς τις αρχές επιδιώκουν να ικανοποιήσουν οι εκάστοτε ακολουθούμενες κυβερνητικές πολιτικές, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την ολοένα και πιο διευρυνόμενη εμπορευματοποίηση του μεταφορικού έργου και την επιδείνωση της θέσης όχι μόνο των εργαζομένων στις μεταφορές, αλλά και των μικρομεσαίων αγροτών-παραγωγών ροδάκινου.
Η πολιτική του ΚΚΕ για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών μεταφορικών αναγκών-ανάμεσα τους και την μεταφορά των αγροτικών προϊόντων των μικρομεσαίων αγροτών, βρίσκεται στον αντίποδα της πολιτικής που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η στάση της κυβέρνησης, αλλά και του κάθε κόμματος, κρίνεται από το πώς απαντάνε στο βασικό ερώτημα «μεταφορές για ποιόν σκοπό;».
Για την ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυμένων λαϊκών αναγκών ή για την στήριξη και ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, του ατομικού ή συλλογικού κεφαλαιοκράτη;
Το ΚΚΕ καλεί τους μικρομεσαίους αγρότες να βγάλουν συμπεράσματα από τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που οξύνει τα προβλήματα τους.
Ο δρόμος που έχει μπροστά της η μικρομεσαία αγροτιά είναι η συσπείρωση της στο συνεπές αγροτικό κίνημα όπως αυτό εκφράζεται από την ΠΑΣΥ και η ανάπτυξη των αγώνων της στην κατεύθυνση ανατροπής της ακολουθούμενης αντιαγροτικής πολιτικής της ΕΕ και των κυβερνώντων (και στον τομέα των μεταφορών) και την εφαρμογή μιας άλλης φιλολαϊκής - φιλοαγροτικής πολιτικής με κύρια χαρακτηριστικά :

Την ολόπλευρη ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας που θα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της χώρας μας και θα ανταποκρίνεται στις διατροφικές ανάγκες του λαού μας.
Θα στηρίζεται στις καθετοποιημένες κρατικές αγροτικές επιχειρήσεις και τους παραγωγικούς συνεταιρισμούς των μικρομεσαίων αγροτών.
Θα σέβεται το περιβάλλον και θα προστατεύει τη δημόσια υγεία.
Θα αντιμετωπίζει τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων της υπαίθρου μέσα από αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν συστήματα Υγείας, Πρόνοιας και Παιδείας.
Θα αναβαθμίζει κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά την ύπαιθρο

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΗΜΑΘΙΑΣ & ΠΕΛΛΑΣ

Στάλθηκε από Γραφείο Τύπου ΚΚΕ Θεσσαλονίκης

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP