Επιστολή στον ΕΛΓΑ από ΓΕΩΤΕΕ-Παράρτημα Αιγαίου

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,


Πληροφορηθήκαμε τις τελευταίες μέρες ότι από τον οργανισμό σας μεθοδεύεται η ανατροπή της σειράς προτεραιότητας για τις προσλήψεις συμβασιούχων γεωπόνων και κτηνιάτρων. Το γεγονός αυτό έχει ήδη προκαλέσει αναστάτωση στους νεότερους συναδέλφους .

Θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι η λίστα που δημιουργήθηκε μόλις πριν από λίγους μήνες αξιοκρατικά και νόμιμα είναι αναγκαίο να τηρηθεί απαρέγκλιτα γιατι έτσι μόνο διασφαλίζεται η νομιμότητα και η ισότητα πολύ δε περισσότερο που αφορά συναδέλφους επιστήμονες οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να τους αναγνωρίζεται η αξιοπρέπεια στην πρόσβαση εύρεσης εργασίας.

Με την επιστολή μου αυτή πιστεύω ότι εκφράζω τα αισθήματα όλων των γεωτεχνικών που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε στο Αιγαίο και πιστεύουμε στην τήρηση της αξιοκρατίας σε κάθε διαδικασία αξιολόγησης πολύ δε περισσότερο όταν αφορά κρατικούς οργανισμούς και υπηρεσίες.

Είμαι βέβαιος κύριε πρόεδρε, ότι δεν θα χρειαστεί να επανέλθουμε για το θέμα αυτό και ότι οι όποιες διαφαινόμενες προθέσεις οφείλονται σε κακές ή άστοχες εισηγήσεις τις οποίες εσείς έντιμα θα αντιπαρέλθετε λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ώστε να τηρηθεί η νομιμότητα της διαδικασίας.

Με εκτίμηση,

Τσακίρης Ιωάννης

Πρόεδρος παραρτήματος Αιγαίου ΓΕΩΤΕΕ

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP