Πρόγραμμα Νέων Αγροτών-Απάντηση Χατζηγάκη

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Σημεία απάντησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη στην επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτού κ. Μανώλη Στρατάκη με θέμα «Πρόγραμμα Νέων Αγροτών»

«Συμμερίζομαι την αγωνία, που διαχέεται στην ερώτηση του κ. Μανώλη Στρατάκη. Γι΄ αυτό και ξεκινώντας την απάντησή μου θα ήθελα να αναφερθώ καταρχήν, στην παθογένεια του αγροτικού κόσμου.
Κατά πρώτον, η μεγάλη ηλικία των αγροτών και κατά δεύτερον οι μικρές γεωργικές επενδύσεις.Εάν δε λάβει κανείς υπόψη ότι από το σύνολο των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων το 57% είναι ηλικίας άνω των 55 ετών ενώ το 30 % είναι άνω των 65 και αν συνεκτιμήσουμε ότι οι γεωργοί μεγάλης ηλικίας είναι λιγότερο πρόθυμοι για οποιονδήποτε εκσυγχρονισμό της εκμετάλλευσης, κατανοεί την ανάγκη όχι απλά να εφαρμοσθούν μέτρα για την ενίσχυσή τους αλλά και να επιτύχουν.
Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στο σημείο αυτό στις κυβερνητικές προσπάθειες που έγιναν για την ενίσχυση των νέων αγροτών. Υπάρχουν μέτρα , όπως γνωρίζετε, τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, στο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».Τονίζω δε ότι σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο αυξήσαμε την οικονομική ενίσχυση από 20.000 έως 40.000 ευρώ ανά δικαιούχο (έναντι 5.000 έως 25.000 ευρώ που ήταν).
Ειδικότερα, στους Κρήτες αγρότες μας κατανέμεται το ποσό των 16.000.000 ευρώ ,για το οποίο θέλω να συνεκτιμήσετε ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη Χώρα μετά από αυτό της Περιφέρειας Μακεδονίας με 17.800.000 ευρώ.
Ο στόχος μας να ενταχθούν άμεσα όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι αγρότες προκύπτει και από το γεγονός ότι αν και για τα μέτρα αυτα ο αρχικός προϋπολογισμός αγγίζει τα 305 εκατομμύρια ευρώ για όλη την Τέταρτη Προγραμματική Περίοδο, για φέτος έχουμε προϋπολογίσει 100 εκατομμύρια ευρώ και οι νέοι αγρότες μπορούν να εντάσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε αυτά. Για την εφαρμογή του προγράμματος Νέων αγροτών απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες και οι αποφάσεις έγκρισης θα εκδίδονται σε περιφερειακό επίπεδο από τις αρμόδιες υπηρεσίες Γεωργικής Ανάπτυξης των περιφερειών.
Το μέτρο αυτό εντάσσεται στις βασικές προτεραιότητες της πολιτικής μας στον αγροτικό τομέα και θα το αξιοποιήσουμε στο έπακρο γιατί αποσκοπεί στην πληθυσμιακή αναζοωγόνηση της υπαίθρου, επιτυγχάνει να παραμείνουν οι νέοι στον τόπο τους και εν τέλει με τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών, οι οποίοι έχουν διάθεση να παράγουν νέα ποιοτικά προϊόντα, να τα προωθήσουν στις απαιτητικές αγορές του εξωτερικού και είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες ενισχύουμε και επιτυγχάνουμε και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας.

Παράλληλα προβλέπονται και μέτρα που θα βοηθήσουν τον νέο αγρότη να οργανώσει βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια και να αναπτύξει ορθολογικά τις δραστηριότητές του, όπως
Το μέτρο για τη «χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συμβουλών στην εκμετάλλευση και παροχή δασοκομικών συμβουλών» (Μέτρο 1.1.4)
Το Μέτρο 1.2.1. για τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Το Μέτρο 1.3.2. για τη συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων και το Μέτρο 1.3.3. για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης».

ΑΠΕ

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP