Πρόσληψη εκπαιδευτών από τη Ν.Ε.Λ.Ε. για τα προγ/ματα έτους 2009 με χρηματοδότηση της Ν.Α Αργολίδας

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2009

Η Ν.Ε.Λ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:1. Την αριθμ. 4/26-01-2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Λ.Ε. Αργολίδας με την οποία έγινε ο προγραμματισμός επιμορφωτικών προγραμμάτων έτους 2009
2. Τον Κανονισμό Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΦΕΚ 794/τ.Β’/31-12-1985).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πρόσληψη εκπαιδευτών, με ωριαία αντιμισθία, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του έτους 2009. Οι εκπαιδευτές-επιμορφωτές που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες διαφόρων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Για τους Γεωπόνους ο τίτλος προγράμματος είναι ο Αγροτουρισμός.

Αναλυτικά πληροφορίες ΕΔΩ.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP