Η κρισιμότητα στο πρωτογενή τομέα στην Κρήτη και οι επιλογές της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 13/11/08

Η κατάσταση στον αγροτικό τομέα, την ενδοχώρα και το νότο της Κρήτης, είναι πλέον κοινός τόπος, ώστε να μην χρειάζεται ανάλυση. Στην ουσία τα φαινόμενα απογοήτευσης και εγκατάλειψης που παρατηρούνται, δείχνουν το τέλος ενός παραγωγικού μοντέλου που δεν κατάφερε τα τελευταία χρόνια να προσαρμοστεί στις εξελίξεις, με αποτέλεσμα να υφίσταται σήμερα τις συνέπειες αυτής του της αδυναμίας. Η σημερινή οικονομική κρίση συμβάλλει στο βάθεμα των φαινομένων αυτών. Η κρίση αυτή θα επεκταθεί γρήγορα και στον τομέα των τροφίμων, αν οι κυβερνήσεις δεν καταφέρουν να την περιορίσουν.
Υπό τις παραπάνω συνθήκες κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει τις εξελίξεις. Αν όμως στους άλλους τομείς της οικονομίας λειτουργεί ελεύθερα η αγορά, δεν ισχύει ακριβώς το ίδιο με την αγροτική οικονομία. Στον τομέα αυτό οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. έχουν πλέον κατακτήσει ένα επίπεδο συνεννόησης και έχουν ως εργαλείο την Κ.Α.Π. Πως όμως εφαρμόζεται αυτή η πολιτική στη χώρα μας; Ποιές είναι οι επιλογές της σημερινής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ;
1. Στον πρώτο πυλώνα (ενιαία ενίσχυση) καθιερώθηκε το «ιστορικό μοντέλο», με συνέπεια τη νομιμοποίηση και τη μονιμοποίηση των αδικιών και των ανισοτήτων της προηγούμενης περιόδου. Στον τομέα του ελεγκτικού μηχανισμού, μονιμοποιήθηκε το γνωστό ελληνικό αμαρτωλό σύστημα ΟΣΔΕ, το οποίο παράγει πρόστιμα (1 δις ευρώ), περικοπές επιδοτήσεων (10%), απειλές για συνολική περικοπή όλων, διεθνή διασυρμό της χώρας και χαράτσωμα των παραγωγών από τις Ενώσεις. Το όλο σύστημα είναι δομημένο με τρόπο που εξυπηρετεί την αδικία, συντηρεί την απογοήτευση, καλλιεργεί την κερδοσκοπία σε βάρος της παραγωγής, λειτουργεί ως βαρίδι σε κάθε αναπτυξιακή διαδικασία ή προσπάθεια (βιολογικά κ.α.) και γενικά μεταφέρει πόρους από τους αγρότες σε κάθε άλλον. Πρόσφατα ο Υπουργός κ. Κοντός διακήρυξε την συνέχιση του ίδιου συστήματος, ενώ η επίσης πρόσφατη προκήρυξη και η εν συνεχεία ακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού για το ΟΣΔΕ, δείχνουν την προσήλωσή του σ’ αυτό το απαράδεκτο καθεστώς.
2. Στον δεύτερο πυλώνα (αγροτική ανάπτυξη) που άρχισε να τίθεται σε εφαρμογή πρόσφατα, ο Υπουργός κ. Κοντός, εξάντλησε την επιβαλλόμενη από την Ε.Ε. δημόσια διαβούλευση, μόνο σε δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και σε κάποιες επαφές με δημάρχους ή νομάρχες. Από το σύνολο των 5,8 δις € της δημόσιας δαπάνης διοχετεύονται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις (σχέδια βελτίωσης) μόνο 450 εκατ. €, από τα οποία μάλιστα τα 230 εκατ. είναι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Γ΄ ΚΠΣ. Δίδονται μόνο 20 εκατ. ευρώ στην πιστοποίηση, μόνο 30 εκατ. στη προώθηση των προϊόντων στις αγορές και μόνο 20 εκατ. στη κατάρτιση των αγροτών. Σε μια εντελώς λαϊκίστικη λογική, καθιερώνει τα λεγόμενα μικρά σχέδια βελτίωσης, και ξεκινά την εφαρμογή τους με πλήρη αδιαφάνεια και ταχτική εξυπηρέτησης «ημετέρων», παραβιάζοντας τη νομιμότητα, βάζοντας κτηνοτρόφους και γεωτεχνικούς σε περιπέτειες και καλλιεργώντας ουσιαστικά την μεταξύ τους σύγκρουση. Με λίγα λόγια η πολιτική της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, συνίσταται στην παροχή κάποιων ψίχουλων σε αγρότες μάλλον ημέτερους και στη διοχέτευση του συντριπτικού τμήματος των προγραμμάτων σε άλλες δραστηριότητες. Πρόκειται για μια πολιτική που συμβάλλει στο βάθεμα της κρίσης στον αγροτικό τομέα.
3. Η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ θέτει τάχα σε εφαρμογή το θεσμό των γεωργικών συμβούλων, χωρίς διαδικασία εκπαίδευσης των ίδιων, χωρίς ενημέρωση των παραγωγών, και με τρόπο που δείχνει προτίμηση στη λεηλασία των πόρων του θεσμού από κάποιους.
4. Στον τομέα της αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων, η σημερινή ηγεσία του ΥΠΑΑΤ εφαρμόζει με συνέπεια μια απαξιωτική συμπεριφορά απέναντι στους γεωτεχνικούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Καταργεί πλήρως την υπογραφή των γεωτεχνικών στα σχέδια βελτίωσης και παραχωρεί δικαιώματα στους τεχνολόγους γεωπονίας στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Ταυτόχρονα όμως και μπροστά στο κενό που δημιουργείται, επιχειρεί να αναθέσει την δουλειά στους γεωπόνους των Διευθύνσεων Γεωργίας των Νομαρχιών ή των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤοΚΑΑ), αδιαφορώντας και για την αδυναμία των υπηρεσιών (ως τέτοιων) να ανταποκριθούν πλήρως και για την κατάφωρη παράβαση και παραβίαση των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία κανόνων. Ο Υπουργός κ. Κοντός αρνείται να συναντήσει την ηγεσία του ΓΕΩΤΕΕ, γιατί προφανώς η τελευταία αρνείται να καλύψει αυτή την πολιτική και διεκδικεί μια άλλη, με διαφάνεια, συλλογικότητα, εντιμότητα και προσήλωση στην ανάπτυξη αντί της κερδοσκοπίας.
Ποια είναι όμως η απάντηση του ΓΕΩΤΕΕ και δη του Παραρτήματος Κρήτης;
1. Στον πρώτο πυλώνα η καθιέρωση του «περιφερειακού μοντέλου» στην διαχείριση της ενιαίας ενίσχυσης. Αυτό σημαίνει «κλείδωμα» του ύψους της επιδότησης (ανά καλλιέργεια) για την Κρήτη και διαίρεσή του με τον αριθμό των καλλιεργούμενων στρεμμάτων στο νησί, ώστε κάθε στρέμμα να έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα. Αυστηρή τήρηση της διάταξης που προβλέπει ότι οι εκτάσεις πρέπει να καλλιεργούνται. Διακοπή της καλλιέργειας για οποιονδήποτε λόγο, θα συνεπάγεται την απώλεια των δικαιωμάτων, τα οποία θα μεταφέρονται στους εναπομείναντες καλλιεργητές. Η επιλογή αυτή, που συστήνεται πλέον από την Ε.Ε., αντικαθιστά το σημερινό στατικό, αντιαναπτυξιακό, άδικο και άνισο σύστημα, με ένα άλλο προωθητικό της παραγωγής σύστημα. Η ΔΕ του ΓΕΩΤΕΕ/Π.Κρήτης καλεί όλους τους φορείς του νησιού να υιοθετήσουν αυτή την πρόταση. Η συνδικαλιστική ηγεσία των αγροτών όλης της Κρήτης την έχει αποδεκτεί ήδη. Μέχρι πότε διάφορα συμφέροντα οργανωμένα ή μη, θα εμποδίζουν την εφαρμογή αυτής της πολιτικής; Είναι καιρός η πολιτική ηγεσία του τόπου να αποδείξει την αντίθεσή της σ’ αυτά τα συμφέροντα!
2. Εφαρμογή ενός συστήματος ΟΣΔΕ που δεν θα υπηρετεί τίποτα περισσότερο από την παραγωγή, τη διαφάνεια και την εντιμότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η αποφυγή κάθε μονοπωλίου (ακόμα κι αν είναι συνεταιριστικό) και το άνοιγμα του συστήματος σε όσους θέλουν και έχουν σχετικό αντικείμενο (γεωργικοί σύμβουλοι). Δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των δικαιούχων της ενιαίας ενίσχυσης. Άμεση διακοπή της απαράδεκτης ταχτικής του ΟΠΕΚΕΠΕ να χρησιμοποιεί συμβασιούχους στην άσκηση του ελεγκτικού και εποπτικού του έργου.
3. α. Άμεση τροποποίηση των προβλέψεων του προγράμματος «Αλ. Μπαλτατζής» ώστε να αυξηθούν οι πόροι:
για τη βελτίωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
για την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε δίκτυα, clusters κ.ά.,
για την πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων,
για την ταυτοποίηση και τυποποίηση των προϊόντων
για την προώθησή τους στις αγορές,
για την εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών και των γεωτεχνικών όπου χρειάζεται.
β. Καθιέρωση ως υποχρεωτικής της συνεργασίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με τους γεωτεχνικούς επιστήμονες, ως της μόνης επιλογής που είναι ικανή να διαμορφώσει συνθήκες αναγέννησης της υπαίθρου. Εγκατάλειψη της αδιέξοδης και αναποτελεσματικής λογικής που θέλει την δωρεά παροχή υπηρεσιών στους αγρότες, ως της μόνης ικανής επιλογής που μειώνει την επιβάρυνση των αγροτών. Πλήρης αναγνώριση του δικαιώματος της αμοιβής στους επιστήμονες και καθιέρωση συστήματος επιδότησής της, με μικρή συμμετοχή του παραγωγού.
γ. Ταχύτατη αναβάθμιση όλων των γεωτεχνικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με προσλήψεις προσωπικού, ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων και οργανική σύνδεση μεταξύ τους, ώστε να αυξάνεται η αποτελεσματικότητά τους.
δ. Διακοπή αυτής της απαράδεκτης διαδικασίας των μικρών Σχεδίων Βελτίωσης, διαβούλευση με κτηνοτρόφους και γεωτεχνικούς στη βάση της κοινής πρότασης ΓΕΩΤΕΕ/Π.Κρήτης και Συλλόγου Επαγγ. Κτηνοτρόφων Ν. Ηρακλείου και επαναπροκήρυξη του μέτρου με αυστηρή τήρηση των προβλεπομένων νόμιμων διαδικασιών.
ε. Προσαρμογή των προγραμμάτων αγροτοτουρισμού στο αναγκαίο διατροφικό μοντέλο και όχι μόνο στα διαμερίσματα ή τις ταβέρνες που διαθέτουν στους πελάτες τους προϊόντα Κίνας.
Η πολιτική ηγεσία του τόπου οφείλει να κατανοήσει, ότι όλοι οι άλλοι άξονες του αναπτυξιακού προγράμματος, έχουν ελάχιστη έως μηδαμινή αξία, αν δεν διασφαλιστεί η παρουσία και βιώσιμη λειτουργία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η κυβέρνηση ειδικά στο σύνολό της οφείλει να κατανοήσει, ότι η εφαρμοζόμενη από το ΥΠΑΑΤ πολιτική, πρέπει να αλλάξει άμεσα, αν δεν θέλει να συνδέσει την θητεία της με την πλήρη διάλυση της αγροτικής οικονομίας του τόπου.
4. Αναβάθμιση του θεσμού των γεωργικών συμβούλων, με το άνοιγμα του μητρώου, τη διόρθωση λαθών στο σύστημα και την εκπαίδευσή τους ώστε να γίνουν πραγματικοί managers των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
5. Καθιέρωση σταθερής και μόνιμης συνεργασίας του ΥΠΑΑΤ με τα όργανα του ΓΕΩΤΕΕ κάθε βαθμίδας. Είναι εντελώς απαράδεκτο το γεγονός να έχουν αποτύχει όλες οι προσπάθειες της ΔΕ του Παραρτήματος να δει τον κ. Υπουργό. Είναι ακόμα πιο απαράδεκτο, να χρειάζεται ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας την διαμεσολάβηση βουλευτών, για να υπάρξει συνάντηση με τον κ. Υπουργό. Τέλος η ΔΕ του Επιμελητηρίου ευχαριστεί όλους τους βουλευτές του Ηρακλείου που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του. Λυπάται που δεν μπορεί να συμπεριλάβει στις ευχαριστίες αυτές και τον κ. Κεφαλογιάννη. Τους ευχαριστεί επίσης για τις πρωτοβουλίες τους, δηλώνοντας πως είναι στη διάθεσή τους και για τα άλλα μεγάλα ζητήματα του τόπου. Ευχαριστεί προκαταβολικά και τους άλλους βουλευτές της Κρήτης με τους οποίους θα συναντηθεί τις επόμενες μέρες.


Για τη Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Κρήτης
Ο Πρόεδρος

Κώστας Καμπιτάκης

1 σχόλια:

Ανώνυμος 13 Νοεμβρίου 2008 - 11:32 μ.μ.  

Οι αγρότες της Κρήτης καλά κάνουν κι αγωνίζονται για τα δίκια τους αλλά είναι απο τους πλουσιότερους αγροτοκτηνοτρόφους της Ελλάδας. Το γνωρίζουν καλά οι εκτιμητές που έχουν γυρίσει όλη τη χώρα. Αν πούμε δε για τους τόνους του ελαιόλαδου που έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν... η έκταση της Κρήτης θα έπρεπε να είναι όσο όλη η Ελλάδα. Ας πάτε κύριε Καμπιτάκη στην Ήπειρο να δείτε τους κτηνοτρόφους και αγρότες με ελάχιστες εκτάσεις και με αγροτικά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα της δεκαετίας του '60 (DATSUN) ενώ οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη θεωρούν ντροπή να κρατήσουν το αγροτικό πάνω από 3-4 χρόνια και πάντως όλα είναι καινούργια. Να μην είμαστε αχάριστοι, το νησί είναι εύφορο. Πάντως τουσ χαιρόμαστε που αγωνίζονται για το καλύτερο και προπάντων τον αγαπητό σε όλους τους Γεωτεχνικούς κο Στρατάκη που επί χρόνια παλεύει για καθένα που νομίζει ότι αδικείται. Το ΓΕΩΤΕΕ όμως δεν απαντάει ... γιατί εκτός από τις ετήσιες συνδρομές, ΑΡΜΕΓΕΙ κάθε μήνα σεβαστά ποσά από τον κόπο και μόχθο των μόνιμων ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ μισθωτών εκτιμητών; Έρχονται στην Κρήτη από τη Μακεδονία για εκτιμήσεις... έχουν έξοδα για εισιτήρια, ξενοδοχεία, εστιατόρια... τα λεφτά δεν επαρκούν .. και έχουν και το ΓΕΩΤΕΕ αντί να τους δώσει επίδομα προσφοράς στην αγροτιά, να τους ξεζουμίζει τον τίμιο ιδρώτα τους ... ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP