Ισχύς Πιστοποιητικών Φορέων Γνώσης Χειρισμού Η/Υ

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2008

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου Γ/27767/13-11-2008 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. παρατείνεται για ένα ακόμη έτος η ισχύς:

1. των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέσα στο έτος 2006.

2. των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ των φορέων ECDL Ελλάς, Vellum Global Educational Services, Infotest και ICT Hellas, τα οποία εκδόθηκαν μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και αρχικά είχε παραταθεί η ισχύς τους μέχρι 31-12-2007 και κατόπιν μέχρι 31-12-2008.δηλ. μέχρι 31-12-2009

3. των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ των φορέων ECDL Ελλάς, Vellum Global Educational Services, Infotest, ICT Hellas, Key-Cert και Acta, που εκδόθηκαν μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 31.12.2006.

1 σχόλια:

Ανώνυμος 19 Νοεμβρίου 2008 - 11:31 π.μ.  

Και μετά τι θα γίνει; Θα χρειαστεί να ξανασχοληθούμε μ'αυτές τις βλακείες δηλ. ξανά φροντηστήρια και εξετάσεις; Εμάς μας ρωτάνε εάν έχουμε τα λεφτά, το χρόνο και τη διάθεση;

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP