300 ευρωπουλάκια τα σεμινάρια HACCP και GIS του ΓΕΩΤΕΕ

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008

Σε συνέχεια της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που πολλοί γεωτεχνικοί κατέθεσαν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., για τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια GIS και HACCP, ανακοινώνεται ότι η έ-ναρξη των παραπάνω σεμιναρίων προγραμματίζεται για τις 10 Δεκεμβρίου 2008. Τα σεμι-νάρια GIS θα πραγματοποιηθούν στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη Λάρισα, Ιωάννινα, Πά-τρα, Κοζάνη και Καβάλα. Τα σεμινάρια HACCP θα πραγματοποιηθούν στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα και Καβάλα.

Η υλοποίηση των σεμιναρίων θα ξεκινή-σει από τις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα και θα συνεχιστεί στις υπόλοιπες πόλεις που αναφέρονται παραπάνω.
Tα σεμινάρια GIS θα είναι διήμερα. Το κόστος παρακολούθησής τους είναι 300 € / άτομο, θα διοργανωθούν σε συνεργασία με την MARATHON DATA SYSTEMS, και η παρακο-λούθησή τους θα οδηγεί στην απόκτηση σχετικής Βεβαίωσης Παρακολούθησης.
Τα σεμινάρια HACCP θα είναι επίσης διήμερα, με κόστος 300 € / άτομο. Θα διορ-γανωθούν σε συνεργασία με την TUV HELLAS και η παρακολούθησή τους θα οδηγεί στην απόκτηση σχετικής Βεβαίωσης Παρακολούθησης. Επιπλέον, για όσους το επιθυμούν, υ-πάρχει η δυνατότητα συνέχισης του σεμιναρίου (συνολική διάρκεια 5 ημερών και συνολικό κόστος 500 € / άτομο) που θα οδηγεί στη χορήγηση σχετικού αναγνωρισμένου πιστο-ποιητικού.
Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων οριστικοποιείται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στην Αγροτική Τράπεζα (στο λογαριασμό της Α.Μ.Κ.Ε. «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ» - Αρ. λογα-ριασμού: 215-0400422625) και την αποστολή στον ΓΕΩΤ.Ε.Ε. του αντίστοιχου αποδεικτι-κού κατάθεσης, συνοδευόμενου από τη Δήλωση Συμμετοχής (τόσο για τα σεμινάρια GIS όσο και για τα σεμινάρια HACCP).
Για την εύρυθμη διεξαγωγή των σεμιναρίων οι άνεργοι θα ενταχθούν σε τμήματα που θα λειτουργήσουν καθημερινές, ενώ οι εργαζόμενοι Σαββατοκύριακα (σε περίπτωση σοβαρού λόγου υπάρχει δυνατότητα αλλαγής).
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (αποδεικτικό κατάθεσης 300 € + Δήλωση Συμμετοχής) πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας courier, το αργότερο μέχρι τέλος Νοεμβρίου, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Βενιζέλου 64, 54631, Θεσσαλονίκη).
Με την οριστικοποίηση του αριθμού των ενδιαφερομένων γεωτεχνικών, θα καταρτι-στούν και θα αναρτηθούν στο site του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. οι ονομαστικοί πίνακες των εκπαιδευομένων ανά πόλη και εκπαιδευτικό τμήμα και ο ακριβής τόπος και χρόνος διεξαγωγής των σεμιναρίων.


Επισημαίνεται ότι στα σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα μέλη του ΓΕ-ΩΤ.Ε.Ε..

Επίσης, σημειώνεται ότι Δήλωση Συμμετοχής μπορούν να στείλουν και οι γεωτεχνι-κοί που δεν έχουν καταθέσει προηγουμένως Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

4 σχόλια:

Ανώνυμος 21 Νοεμβρίου 2008 - 2:04 μ.μ.  

ti ginetai me thn praktikh askhsh?

Ανώνυμος 24 Νοεμβρίου 2008 - 1:21 μ.μ.  

Τα αποτελέσματα για την πρακτική αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας από ότι είπαν σήμερα από το Υπουργείο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2102124431 έως 4437.
Τα αποτελέσματα ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένονται αρχές Δεκέμβρη.

Ανώνυμος 25 Νοεμβρίου 2008 - 3:43 μ.μ.  

na'sai kala.

Ανώνυμος 27 Νοεμβρίου 2008 - 2:55 π.μ.  

Είχα κάνει αίτηση στο ΓΕΩΤΕΕ για τα σεμινάρια GIS αφού θα ήταν κάτι που θα το χρησιμοποιούσα σαν εργαλείο για την μεταπτυχιακή μου μελέτη. Δυστυχώς για ακόμα μια φόρα απέδειξε το Επιμελητήριο την ανικανότητα του που συνοψίζεται στα εξής:
1) Η εταρεία η www.Marathondata.gr που είναι υπεύθυνη για τη διδασκαλία των σεμινάριων προσφέρει στο site της εκπαίδευση κάθε μήνα διάρκειας 3 ημερών και όχι δύο που θα κάνει μέσω του ΓΕΩΤΕΕ στην τιμή των 130 €. Δηλαδή για το ίδιο πράγμα που προσφέρεται από την ίδια εταιρεία το ΓΕΩΤΕΕ είναι 170 € ακριβότερο.
2)Είναι εμπαιγμός και από την Marathon data αλλά κυρίως από το ΓΕΩΤΕΕ να δέχεται να διοργανώνονται τέτοια σεμινάρια που κανονικά θα απαιτούσαν σοβαρές και πολύωρες παρακολουθήσεις για να αντιληφθείς το αντικείμενο και να γίνονται σε διάστημα 2 ημερών.
Ο ρόλος τους ΓΕΩΤΕΕ είναι καθαρά εισπρακτικός ή εκπαιδευτικός; Ποιό σαϊνι διαπραγματεύτηκε τις τιμές, οι οποίες είναι 150% ακριβότερες από της ιδιωτικής εταιρείας;
Θα μπορούσα να γράφω επί ώρες για αυτά τα ανδρείκελα που υπάρχουν στο Επιμελητήριο μας αλλά προτιμώ να σταματήσω εδώ και τα συμπεράσματα δικά σας.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP