Απάντηση Αλέκου Κοντού για ΟΣΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

Μετά από αναφορά στη Βουλή του Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, η οποία βασίστηκε σε έγγραφο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Κρήτης για το ΟΣΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Υπουργός κ. Κοντός έδωσε την παρακάτω απάντηση:

Στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπηρετούν σήμερα 583 υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των 731 που προβλέπονται στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά από αίτημα του Οργανισμού για πλήρωση των κενών οργανικών του θέσεων, με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.6/538/15709/12-11-2007 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ.33/06, εγκρίθηκε η πλήρωση 80 θέσεων τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των οποίων 38 για την Κεντρική Υπηρεσία και 42 για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του. Η προκήρυξη για την πρόσληψη των 80 τακτικών υπαλλήλων έχει διαβιβαστεί στο ΑΣΕΠ από 14-04-2008 και αναμένεται η έγκρισή της.

Επιπλέον, το Δ.Σ. του Οργανισμού με την υπ’ αριθ. 120/Θέμα 4ο/20.03.2008 απόφαση ενέκρινε την πρόσληψη πρόσθετων 61 τακτικών υπαλλήλων. Η εν λόγω απόφαση έχει προωθηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έγκριση και περαιτέρω ενέργειες, σχετικά με την έκδοση εγκριτικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την αύξηση των οργανικών θέσεων πέραν των 731 που προβλέπονται στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του, δίνοντας έμφαση στο επιστημονικό προσωπικό, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του.

Η τοποθέτηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Κρήτης μετά απ’ αυτό, σε επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε..

1 σχόλια:

Ανώνυμος 28 Νοεμβρίου 2008 - 1:36 μ.μ.  

ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ 80 ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΚΔΟΘΗΚΕ...

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP