Αλλάζει ο χάρτης του αναπτυξιακού νόμου

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2008

Μεταξύ άλλων οι αποφάσεις προβλέπουν τα εξής:

Κλάδος τροφίμων: Γίνεται στροφή σε επενδύσεις βιολογικής γεωργίας. Σε πολλές περιπτώσεις οι επενδύσεις περιορίζονται σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές. Για την ίδρυση ή επέκταση μονάδων (μεταποίησης τροφίμων, ελαιοτριβεία οινοποιεία κλ.π.) απαιτείται πλέον βεβαίωση της διεύθυνσης γεωργικής ανάπτυξης της περιφέρειας. Νέες μονάδες σφαγείων επιδοτούνται μόνο σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους, ενώ για νέες μονάδες παραγωγής τυροκομικών προϊόντων πρέπει να αποδεικνύεται από την Περιφέρεια η επάρκεια γάλακτος. Για όλες τις επενδύσεις πλέον δεν επιδοτείται η αγορά ζωικού κεφαλαίου. Στα θερμοκήπια πρέπει να υπάρχει μελέτη στατικής επάρκειας, και για νέες βιολογικές μονάδες σύμβαση με οργανισμό πιστοποίησης.

πηγη:capital.gr

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP