Πολιτικές Παρεμβάσεις στο έργο των ΠΕ Γεωπόνων Εκτιμητών του ΕΛΓΑ

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

Κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ένωση Ανέργων και Συμβασιούχων Γεωπόνων, έχει σαν σκοπό όπως ορίζει και το καταστατικό της, την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών της, όπου συμπεριλαμβάνεται η μελέτη, προώθηση, προστασία και κατοχύρωση των επιστημονικών και επαγγελματικών συμφερόντων, καθώς επίσης και την εξασφάλιση του σεβασμού της προσωπικότητας των συμβασιούχων και την αντιμετώπισή τους όπως αρμόζει σε κάθε εργαζόμενο. Έχοντας ως γνώμονα τα ανωτέρω, λειτουργώντας αυτοβούλως πέρα από κάθε πολιτική σκοπιμότητα προβαίνει στην καταγγελία πολιτικού προσώπου του Ν. Αχαΐας, του οποίου οι ενέργειες του, κλονίζουν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP