Δημιουργία Μητρώου Αξιολογητών & Ελεγκτών του ΕΟΜΜΕΧ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009

Ο ΕΟΜΜΕΧ προτίθεται να καταρτίσει Μητρώο Αξιολογητών και Μητρώο Ελεγκτών για τις Δράσεις του ΕΣΠΑ που υλοποιεί.Κάθε ενδιαφερόμενος να ενταχθεί στο Μητρώο Αξιολογητών ή/και στο Μητρώο Ελεγκτών θα πρέπει να ενημερωθεί για την απόφαση προκήρυξης, τους Κανονισμούς, το Έντυπο Υποβολής και τις οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά από την 25.08.2009 και μέχρι την 14.30 ώρα της 03.09.2009 στο σχετικό σύνδεσμο. Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν εντός της ίδιας προθεσμίας μέσω γενικού πρωτοκόλλου Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. (08.00 - 14.30) ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή ή courier στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ, Ξενίας 16 & Έβρου, Αθήνα 11528.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΟΜΜΕΧ και στα στα τηλέφωνα:210-7491 224, 210-7491 151, 210-7491 205, 210-7491 206,210-7491 222,210-7491 242.

www.eommex.gr/

Σχετικά αρχεία

Απόφαση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Κανονισμός Συγκρότησης & Λειτουργίας Μητρώου Αξιολογητών
Υπεύθυνη Δήλωση Μητρώου Αξιολογητών
Κανονισμός Συγκρότησης & Λειτουργίας Μητρώου Ελεγκτών
Υπεύθυνη Δήλωση Μητρώου Ελεγκτών
ΕΝΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP