1 θέση Γεωπόνου στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009

1 θέση Γεωπόνου(αορίστου χρόνου) στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.


ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 326 22-7-2009

Αριθμός 1/681M/2008)

τηλ 2810 399160

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP