ΟΑΕΔ

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2008

Ενημέρωση 23/11/08

1 ΘΕΣΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΗΛΕΙΑ
Γραφείο: ΚΠΑ ΠΥΡΓΟΥ (604201) - Τηλέφωνο : 30462 Διεύθυνση : ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ-ΡΗΓ.ΦΕΡΑΙΟ ΠΥΡΓΟΣ, ΠΥΡΓΟΣ
Τύπος σύμβασης: Ορισμένου χρόνου
Ωράριο: Πλήρης απασχόληση
Αριθμός θέσεων: 1 (ανεξαρτήτως φύλου)
Προϋπηρεσία: από 0 έως 1,0 έτη
Ηλικία: από 22 έως 64

1 ΘΕΣΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗ
Γραφείο: Τ.Υ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (101118) - Τηλέφωνο : 22833 Διεύθυνση : ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26Α ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Τύπος σύμβασης: Αορίστου χρόνου
Ωράριο: Μερική Απασχόληση
Αριθμός θέσεων: 1 (γυναίκες)
Προϋπηρεσία: από 0 έως 1,0 έτη
Ηλικία: από 25 έως 35

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP