ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΑΣΓΕ-ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2008

Συνάδελφοι,

Η Πανελλήνια Ένωση Ανέργων και Συμβασιούχων Γεωπόνων αποτελεί πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και έχει σαν μέλη της Γεωπόνους που είναι άνεργοι ή εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η ΠΕΑΣΓΕ έχει σαν σκοπό, όπως ορίζει και το καταστατικό της (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ άρθρο 3 & 4) την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών της. Το Δ.Σ. της ΠΕΑΣΓΕ συνεδρίασε σήμερα 16-06-2008 και συζήτησε το θέμα της υποβολής ΨΕΥΔΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΤΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡ. 21 ΤΟΥ Ν. 2190/94, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ στις προκηρύξεις θέσεων συμβασιούχων Γεωπόνων. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών συναδέλφων είναι η μη αξιοκρατική κατάταξη στους πίνακες πρόσληψης και η στέρηση του θεμελιώδους δικαιώματος για εργασία επί ίσοις όροις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η ΠΕΑΣΓΕ νομοποιείται να διαφυλάξει τα δικαιώματα των ανέργων και συμβασιούχων Γεωπόνων.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ:
Την αντισυναδελφική συμπεριφορά ορισμένων συναδέλφων.
ΖΗΤΑ:
Την άμεση ανάκληση των ψευδών υπεύθυνων δηλώσεων από τους συναδέλφους.
Το σεβασμό από τους συναδέλφους προς εαυτών και υπολοίπων.
Την τήρηση από τους συναδέλφους της νομοθεσίας που διέπει και ελέγχει τις προσλήψεις.
Τον ενδελεχή έλεγχο, των υποβαλλόμενων αιτήσεων σε προκηρύξεις, από τις Υπηρεσίες και το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.
Την αναπροσαρμογή των πινάκων κατάταξης μετά από έλεγχο της εγκυρότητας των Υ.Δ.
Την κοινοποίηση των πινάκων κατάταξης από όλες τις υπηρεσίες στο διαδiκτυο.
ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ:
· Με έγγραφο της (θα ανακοινωθεί) στην άμεση ενημέρωση των υπηρεσιών που απασχολούν Γεωπόνους, του ΓΕΩΤΕΕ και του ΑΣΕΠ για το μείζον θέμα της αξιοκρατικής κατάταξης αυτών στους πίνακες πρόσληψης.

1 σχόλια:

Ανώνυμος 17 Ιουνίου 2008 - 12:46 μ.μ.  

http://lesvos.wordpress.com/2008/06/12/dakoktonia200

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΣΒΟ

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP