Ανακοίνωση-ΠΕΑΣΓΕ

Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Εκπροσωπώντας τους συμβασιούχους συναδέλφους γεωπόνους, θέλουμε να σας προβάλλουμε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας, όσο αφορά την εφαρμογή των αρ. 5&6 του Π.Δ. 164/2004 στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο Τομέα, ζητώντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση και την αρωγή σας, για την άδικη αυτή μεταχείριση του κοινωνικού συνόλου που απασχολείται με συμβάσεις.


Ολόκληρη η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΠΕΑΣΓΕ.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP