Ματαίωση διεθνούς διαγωνισμού για το ΟΣΔΕ

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2008

«Ματαίωση διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Υπηρεσίες συγκέντρωσης, εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης για τα έτη 2009, 2010, 2011 για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες»

Η απόφαση ματαίωσης εδώ

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP